Af Rasmus Horn Langhoff, MF(S), fmd. for Folketingets Klima, energi og forsyningsudvalg

Nej tak til atomkraft i Kalundborg

Af Rasmus Horn Langhoff, MF(S), fmd. for Folketingets Klima, energi og forsyningsudvalg

 

I weekenden fremgik det her i avisen, at der er kræfter, der arbejder på at etablere atomkraft i Kalundborg. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg er dybt uenig i den idé. Både som lokalt folketingsmedlem og som formand for folketingets udvalg for klima, energi og forsyning. 

Spørgsmålet om atomkraft i Danmark er et spørgsmål, der fylder meget. Både i samfundsdebatten og på Christiansborg. Senest med en spændende åben høring afholdt af Folketingets klimaudvalg, som nu kan ses via Folketingets hjemmeside. Og jeg forstår godt, at man kan være fascineret af energiformer, der ikke belaster klimaet. Men vi bliver også nødt til at se på, hvad der giver mening i en dansk sammenhæng. Og her siger klimarådet det ganske klart. Det giver ikke mening med atomkraft på dansk jord. Det er ikke nødvendigt. Det er for dyrt og det er for langsomt at etablere.

 

I Danmark gør vores geografi og vores vejrforhold os til et grønt kraftcenter for sol- og vindenergi. Faktisk har vi i Danmark så gode forhold, at vi, sammenlignet med andre lande, har en høj elforsyningssikkerhedLæg dertil, at vi er ret gode til vedvarende energi. Uanset hvor i verden vi kigger hen, er vindmøllerne bygget efter dansk forbillede. 

Og ikke nok har vi gunstige forhold og talent. Vi har også en løsning, der er både billigere og hurtigere end atomkraft. Hvorimod det i gennemsnit - i et optimistisk scenarie - tager 15 år at opstille et atomkraftværk, tager det 2-3 år at opstille solceller og vindmøller på land. Og selv med havvind, som er en af de mere langsigtede løsninger, vil vi kunne få vingerne til at svinge i løbet af 4-5 år. 

Dertil kan man spørge sig selv, hvorfor vi skal til at lægge vores energi og vores kræfter i en energiform, der er omtrent dobbelt så dyr som den strøm, danske solcelleanlæg og vindmøller producerer.

Så selvom jeg godt forstår, at man kan være fascineret af atomkraft, så synes jeg bestemt ikke, at det er midt i vores generations største klimakrise, at vi skal til at skifte spor og eksperimentere med nye løsninger. Især ikke når vi ved, at sol og vind virker. Derfor siger jeg nej tak til atomkraft. I Kalundborg. Og i Resten af Danmark