Spidskandidat valgt. KV25

Pressemeddelelse

Socialdemokratiet i Kalundborg har i dag valgt spids og borgmesterkandidat til næste kommunalbestyrelsesvalg i 2025, på det årlige repræsentantskabsmøde, der denne gang blev holdt i ”Det
skæve folkekøkken” i Høng.

På mødet blev Tina Beck Nilsson enstemmigt genvalgt.
Repræsentantskabsmødet genvalgte til bestyrelsen Kurt Jørgensen som formand, Poul Erik Christensen som kasserer og Lajla Jørgensen som bestyrelsesmedlem.

På mødet blev den politiske beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen brugt som oplæg til drøftelser af partiets valgprogram, for at se på hvad vi har arbejdet med siden sidste valg og hvad der skal være i fokus i
den kommende tid.

Debatterne foregik ved små cafeborde af flere omgange, så alle kunne komme til orde til flere forskellige
temaer.

Vi drøftede alle vigtige politikområder. Det var både kultur, velfærd, erhvervsliv, klima og miljø, sundhed,børn og ikke mindst skoleområdet og uddannelsesområdet der blev endevendt.

Medlemmerne kom med rigtig mange input til det politiske arbejde, som nu bliver bearbejdet og indgår i det videre arbejde med udvikling af vores politik i kommunen.

For yderligere information kontakt undertegnede
Formand for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Kalundborg

Kurt Jørgensen
40148218

Spidskandidat Og Formand