Vedtægter

Her finder du partiforenings vedtægter for perioden (2022 -2025) 

Socialdemokraktiet holdte i 2021 lovkongres. Ved generalforsamlingen i 2022 skal generalforsamlingen tage stilling til de tilrettet foreningsvedtægter. Der vil komme tilretninger i forhold til oprettelsen af en fællesledelse og partis lovkongres.