Tillidsvalgte i partiforeningen

Img 6005 Bestyrelsen samt politikkere

Bag partiet og mærkesagerne i Socialdemokraktiet i Kalundborg står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i Kalundborg Kommune  – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

Bestyrelsen består af otte medlemmer og 2 suppleanter.
Du er meget velkommen til at skrive til os personligt.Bestyrelsessuppleanter i prioriteret orden 

Valgt på generalforsamlingen 2023- 2024 

 • Claus Bargmann
 • Vakant

 

Revisor for 2 år 

 • Thomas Bucka-Christensen (2023 - 2025)
 • Jarl Binau  (2023 - 2024) 

 

Revisorsuppleanter for 1 år 

 • Ulla Anker (2023-2024)
 • Vakant 

FOLKETINGSKANDIDAT for 1 år 

 • Rasmus Horn Langhoff 

Fællesledelsen 

 • Lars Kuhre Mortensen 
 • Lajla Jørgensen 
 • Malene Ellebæk
 • Finn Aaberg

Kongresdelegerede 

 • Formand 
 • Kasserer 
 • Næstformand 

Bestyrelsen Bemyndiges til at udpege suppleanter 

Delegerede til regions - og Kredsrepræsentantskabsmøder 

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede