SUNDHEDSSTRUKTURKOMMISSIONEN

Af: Kirsten Rask 

Det er vigtigt at:

📌 Jeg vil GERNE have et mere sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne - også i Region Sjælland og Region Nordjylland

📌 Jeg ser IKKE at der kommer mere sundhed ude i yderområderne i Region Sjælland, ved at nedlægge regionerne.

📌 Jeg tvivler på at alle vores akutsygehuse og andre behandlingssteder nødvendigvis bevares på sigt, hvis Sjælland bliver én region eller det hele kommer ind under staten.

Vi skal have:

📌 Borgernes sundhed og behandling i fokus
📌 mest mulig lighed i sundhed
📌 fordele de sundhedsfaglige ressourcer - også i yderområderne
📌 høj kvalitet i sundhed
📌 styrke kvalitet i sundhed - også ude i kommunerne
📌 Det er vigtigt at styrke den nære sundhed
📌 kvalitetsstandarder også i kommunerne/”klyngerne”, så det ikke bliver et postnummerlotteri eller “sundhedsklynge-roulette” hvilken behandling der gives til borgerne, når flere behandlinger lægges ud i kommuner eller “klynger”

📌 Hvis Sjælland bliver én region vil et sæde i stor-regionen “koste” flere stemmer end at komme i Folketinget 😳

📌 Jeg er skuffet over at der ikke er et forslag hvor der bliver lagt flere ting ud i regionerne, feks det specialiserede socialområde og kontrol med kommunernes miljøtilsyn.

📌 det lyder tillokkende at de praktiserende læger skal have en yderligere koordinerende rolle i borgernes behandlingsforløb - men tillad mig at erindre om, at det i forvejen ofte er svært at få fat i sin praktiserende læge herude i yderområderne - hvis der overhovedet ér almindelige praktiserende læger.

Jeg venter spændt på hvad Regeringen og Folketinget får “skruet sammen” af Strukturkommissionens rapport 🤔

Og husk så, at langt det meste i sundhedsvæsenet fungerer godt nu - men at vi bliver nødt til at forberede os på, at vi heldigvis bliver flere ældre og færre unge/yngre til at behandle, pleje og passe os når vi bliver syge/gamle.