Medlem af Kommunalbestyrelsen

Kirsten Rask

Om mig 

Jeg er født på Lolland i en socialdemokratisk arbejderfamilie, hvor især min far tog del i politik i partiforeningen og i lokalsamfundet.
Jeg har boet i Høng, Dianalund, Slagelse og omegn i mit voksne liv, hvor jeg af nogle naboer i Dianalund blev introduceret til den lokale partiforening og hurtigt kom med i partiarbejdet lokalt- og i Ringsted-kredsen.
De sidste næsten 14 år, har Bjarne og jeg boet i Høng.

Efter sygeplejerske-konflikten i 2008 blev jeg tændt på at blive politisk aktiv i regionspolitik, fordi jeg synes der manglede noget faglighed i regionsrådet, som kunne komme både patienter og medarbejdere til gavn.
Jeg stillede op til regionsrådet i 2019, og har siddet i Regionsrådet siden 2010.

Min passion er sundhedspolitik, og da jeg fik muligheden for også at opstille til kommunalvalget i 2017, tog jeg chancen for også at kunne få medindflydelse på den kommunale sundhedspolitik, som bliver mere og mere vigtig i årene frem over, da der kommer meget mere nærhed i sundhed i fremtiden.

Jeg er efterhånden blevet 62 år, jeg har 2 voksne børn, det har Bjarne også og tilsammen har vi 6 børnebørn.
Jeg er sygeplejerske, men har orlov fra mit arbejde grundet borgerligt ombud, så jeg har tid til at passe både kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

MÆRKESAGER  

- Nærhed i sundhed
- Kvalitet og tryghed
- Sundhedsfremme og forebyggelse

- Mental og fysisk trivsel hos børn og voksne
- Tidlig indsats
- Mest mulig læring for alle elever i folkeskolen.

Mine udvalg:
Kalundborg Kommune:

- Ældre og sundhedsudvalg (næstformand)
- Økonomiudvalg

- Handicaprådet

- Handicaprådet
- Suppleant til KL´ topmøde

Region Sjælland*:

- Forretningsudvalg (ligesom økonomiudvalget i kommunen)
- Sygehusudvalg
- Inddragelsesudvalg (2-årigt)

- Samarbejdsudvalg for speciallæger (formand)
- LAG Nordvestsjælland