Medlem af Kommunalbestyrelsen

Aase Due

OM MIG  

Jeg er født i Sønderborg, hvor jeg boede indtil 12-årsalderen, hvor vi flyttede til Helsingør og fik en via min fars job, som inspektør på LO-skolen socialdemokratiet ind under huden.
Man kan sige, at kampen for det sociale og retfærdighed især er kommet via faderblodet.


Jeg vidste meget hurtigt at jeg skulle have arbejde med mennesker, hvor jeg kunne hjælpe og give støtte.

Som 16-årig var jeg færdig med realeksamen og var her allerede så selvstændig, at jeg flyttede hjemmefra og til Charlottenlund. I 2 år havde jeg stor glæde ved at arbejde på et rigtig godt børnehjem Dohns Minde.
Dengang var der usædvanlig lang venteliste for på at komme på en sygeplejeskole, så jeg fik plads efter de 2 år på børnehjemmet studiet på Slagelse sygeplejeskole.

Har siden uddannelsen arbejdet som sygeplejerske på Rigshospitalet, Sæby sygehus, Slagelse og som afdelingssygeplejerske på Kalundborg sygehus røntgen afdeling i 16 år. Holdt så en pause på 7 år, hvor jeg var teamleder på Novo.

Savnet af sygeplejen, gjorde jeg er retur i faget og trives meget som hjemmesygeplejerske i Kalundborg kommune. Et selvstændigt og givende job.

Jeg har i første ægteskabet fået 2 børn og har nu været gift med Frank i 23 år.
Vi har tilsammen 4 voksne børn og 6 dejlige børnebørn.
De sidste 40 år har jeg boet i Kalundborg kommune og især glad for at bo i lokalområderne, hvorfor jeg har boet i Sæby, Bjerge, Rørby, Raklev og nu de sidste år på Reersø.

Overordnet og vigtigst er at prioritere menneskers trivsel og netop kæmpe for det, som vi kan gøre bedre.
Det at skabe bedre liv og levevilkår med det sociale og retfærdige for øje, vil altid være det vigtigste.
Første prioritet er de sårbare mennesker, hvilket betyder at vores politik skal have stor fokus på alle aldre.

 

 

Mine mærkesager

Børn og unge området

Vi skal forbedre småbørns liv og opvækst, så der skabes mere tryghed og trivsel med nok voksne. Vi har for mange børn, der ikke trives i skolerne. Indsatsen skal afhjælpes betydelig hurtigere. Nedsætte skoletiden. Få klare mål for PPR-opfølgning og udredning. De unge har brug for fællesskaber, hvorfor vi skal have øget fokus på gode tilbud og mødesteder. Corona har vist, at vi skal øge udendørs attraktive mødesteder.

Et godt og værdigt ældre liv

Vi skal lytte og have respekt til de ældres ønsker og behov. Vi får flere ældre, der ønsker at forblive aktive, hvorfor det er vigtigt at forbedre tilbuddene til ældre, handicap, social og psykiatriområdet. Flere ældre venlige boliger Gerne mere centralt placeret aflastnings sted.

Kultur er liv og ikke til at komme udenom.

Kultur er vigtig for et godt socialt liv og skal derfor prioriteres højt. Det giver oplevelser, inspirerer, engagerer og udvikler mennesker. Kultur giver mulighed for fællesskaber og hindrer ensomhed. Ønsker: Tilbyd gratis bus til unge under 18 år til klub og fritidsaktiviteter. Vi skal igen have liv i storskærm ved HAVNEPARKEN. Forbedre lysanlæg ved udendørs anlæg Mødes med de unge og lytte til deres behov. Skaterbane ved Gørlev er det deres ønske? Endnu en svømmehal i den sydlige del af kommunen. En skøjtebane. Langsigtet kunne Munkesø området blive mere aktivt med udendørs tilbud.

Lokalområderne skal prioriteres.

Mere end halvdelen af befolkningen bor i lokalområderne, hvorfor det er vigtigt at der også sker udvikling så det er attraktivt at bo og leve her. Der skal støttes op om forsamlingssteder, botilbud, mere sikker trafik udvikling med flere cykelstier og med klar prioritet til skoler med smalle veje.

Kystsikring

Vi skal som kommune støtte op økonomisk og hjælpe med til at der sker hurtigere kyst beskyttelse for udsatte områder.