Regionsrådet

Kirsten Rask

POLITISK ERFARING

Kampagne ansvarlig for sociale medier for Henrik Møller til Folketingsvalget 2019

HVEM ER JEG?

Mit grundlag for at opstille til regionsvalget er at tage medansvar for det samfund, vi er fælles om. Dig og mig, mine og dine børn, og de rammer vi lever i og med. Jeg er ud af en sømandsfamilie, hvor hårdt arbejde og ar på sjælen har været uundgåeligt. Med hjælp fra vores fællesskab og en tro på fremtiden, har jeg fået mulighed for et godt liv.

Det samme ønsker jeg for mine børn, min familie og alle andre. Min familie bruger vandet omkring os, nyder musik og teateroplevelser. Et godt helbred og sund natur er grundlæggende for det gode liv.

MIN POLITIK

Mit grundlag for at kandidere ligger i min politiske interesse inden for sundhed, erhvervsuddannelse, miljø og infrastruktur.

Når regionen udvikler sundhedsvæsnet, er det vigtigt, at vi finder løsninger, der sikrer alle borgere lige tilgang. Her mener jeg f.eks. til behandlingsspecialer, der er samlet på ringvejshospitalerne, og lokale sundhedshuse, der holder åbent i ydertimerne og passer til borgernes behov.

Uddannelserne skal bredes ud i regionen, så der er tilbud til alle. Her er prioriteringen af håndværksuddannelserne vigtig.

Vi skal lytte til regionens dygtige miljømedarbejdere og blive bannerførere inden for vedvarende energi og skabe rentabel og tilrådelig offentlig transport.

MINE MÆRKESAGER

Lige og fri adgang til sundhed.

Rentabel og tilrådelig offentlig transport der passer på vores miljø.