Normeringer

Nikolaj Lykke Vad

Vi vil kende normeringen i vores lokale Vuggestuer og Børnehaver!


Vi i Socialdemokratiet havde i onsdags et punkt på dagsordenen til Børn- og Familie udvalget om, at vi ønsker gennemsigtighed i normeringerne på kommunens dagtilbud.


Det er vigtigt med gennemsigtighed for alle forældre og for os som lokalsamfund, fordi tilliden til vores institutioner skal styrkes. Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi får et bedre grundlag for at have en tæt dialog lokalt, hvor vi som forældre kender og kan stille krav til de forhold som vores børn oplever i børnehaver og vuggestuer, og her er antallet af voksne et vigtigt grundlag.


Flytter det så noget at vide hvor meget pædagogisk personale, der er i vores institutioner? Ikke direkte, men jeg tror, at det er et nødvendigt skridt på vejen til at opnå reelle normeringer. Altså, at vi ved hvor mange børn der er per voksen i den enkelte institution, også i spidsbelastningsperioderne.


Jeg mener det er vigtigt at "minimumsnormeringer" ikke bare bliver en regnearksøvelse, men i stedet bliver en løftestang for alle vores dagtilbud.


I sidste ende handler det om børnene, og at vi giver rammer i børnehaverne og vuggestuerne, hvor det er trygt og sjovt at være for det enkelte barn.


I onsdags ville Venstre, Konservative og Ny Borgerlige desværre ikke være med på at sætte gang i arbejdet med mere gennemsigtighed, men det kommer ikke til at stoppe os for at sætte det her på dagsordenen igen


Vi kommer til at drøfte behovet for større gennemsigtighed på kommunalbestyrelsen igen, jeg mener, at vejen frem er en åben og ærlig prioriteringsdiskussion - vi skal altid kunne forklare hvad vi prioriterer og ikke prioriterer i Kalundborg Kommune - det fortjener vores børn