57 mio. kr. til forbedringer og forskønnelse af Kalundborg Station

Langhoff: 57 mio. kr. til forbedringer og forskønnelse af Kalundborg Station

Af: Rasmus Horn Langhoff 

Kalundborg Station og Holbæk Station skal være trygge, grønne og emme af liv. Og det skal hjælpes på vej af midler fra puljen til netop at skabe tryggere og mere attraktive stationer i hele Danmark. Det har forligskredsen bag Infrastrukturforliget besluttet.

I 2023 blev det besluttet, at der skal bruges midler fra puljen til at renovere Kalundborg Station. Fire stationsbygninger og pladsen mellem stationsbygningen og perronerne skal totalistandsættes for at skabe en pænere station, hvor borgere og pendlere kan føle sig trygge og godt forbundet med lokalområdet.

”Jeg er virkelig glad for, at der nu er kommet endnu flere penge til at give Kalundborg Station en gennemgribende renovering. Det trænger stationen til, og det trænger folk i Kalundborg også til. Det er vigtigt for sammenhængskraften og udviklingen af byen, at stationen er indbydende og pæn, for det gør, at det også giver mening at bygge flere boliger eller åbne erhverv omkring stationen,” siger Rasmus Horn Langhoff, der er lokalt folketingsmedlem fra Nordvestsjælland.

Jeg er virkelig glad for, at der nu er kommet endnu flere penge til at give Kalundborg Station en gennemgribende renovering.

Rasmus Horn Langhoff

Derudover har forligskredsen også besluttet at give midler til, at man i samarbejde med relevante aktører og interessenter kan udvikle en plan for, hvordan Holbæk Station kan blive mere tryg, få flere grønne områder og dermed blive mere attraktiv og rar for beboere i Holbæk og pendlere at være på.

”Holbæk Station er et vigtigt knudepunkt for både borgere i Holbæk og pendlere på Sjælland, så det er virkelig godt, at man nu går i gang med at finde ud af, hvad der kan gøres for at give stationen et løft,” siger Rasmus Horn Langhoff.

Sidste år blev der afsat 20 mio. kr. til projektet på Kalundborg Station, men en nylig revurdering har resulteret i, at projektet nu har 57,6 mio. kr. at gøre godt med. Derudover ønsker Kalundborg Kommune at forskønne byområdet omkring stationen, så Kalundborg Station forhåbentlig bliver en attraktiv station. Det forventes, at projektet udføres i 2025-2026.

Der er afsat 3 mio. kr. til at udvikle planen for Holbæk Station. Det er DSB, der står for at udføre begge projekter.