13 januar 2024

Nytårsmøde i Vejle

Nytårsmøde ved Vingsted 

Af: Gruppeformand Tina Beck-Nilsson 

En lørdag brugt i godt socialdemokratisk selskab. En lille delegation fra Kalundborg drog mod Vingsted ved Vejle for at deltage i nytårsmøde i vores parti og dialog med Statsministeren.

Først blev borgmestre og gruppeformænd præsenteret for det nye ældreudspil, der bliver præsenteret i løbet af næste uge.

Gode spændende tiltag, der gerne skulle give gode vilkår for både de ældre og for personalet.
Jeg glæder mig til at vi skal arbejde med de forandringer i kommunen. Jeg tror på det giver nye og bedre muligheder for ældreplejen.

I den generelle politiske dialog med Mette, bliver jeg altid imponeret over hendes evne til formidle klart og tydeligt.

Når vi I partiet har de møder, er ingen emner hellige og alt bliver vendt med input fra kommuner og regioner.
Idag var der selvfølgelig fokus på situationen både i Europa og Mellemøsten.

Trivslen blandt unge.

EU valget til juni.

Det amerikanske valg og i den forbindelse diskussionen af om der overhovedet er en nedre grænse for, hvordan man kan tale om hinanden i politik. Der er godt nok en kedelig tendens i USA, som vi skal kæmpe for ikke kommer hertil.

Det er ikke en måde at udvikle vores land og demokrati på. Så vi skal dyrke den politiske og demokratiske samtale, frem for at grave grøfter.

Samtalen om at udvikle Danmark består ihvertfald i Socialdemokratiet.
Jeg håber, at den fungerer i hele vores samfund. Det er vigtigt for os alle.