Af: Rasmus Horn Langhoff (MF)

Ny sundhedsreform

Ny sundhedsreform


Vi har fredag formiddag præsenteret en meget bred aftale om et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Med aftalen sætter vi gang i en vigtig omstilling af vores sundhedsvæsen, og vi løfter sundhedsvæsnet med i alt 6,8 milliarder kroner over de næste fire år.

 

Med aftalen tager vi fat på at løse nogle af de helt grundlæggende udfordringer, som vores sundhedsvæsen står over for i en fremtid med markant flere ældre og flere patienter med eksempelvis kroniske sygdomme. Og vi retter op på noget af den geografiske ulighed, vi ser i dag, hvor der er stor forskel på det sundhedsvæsen man møder rundt om i kommunerne.

 

Vi skal i fremtiden have mere behandling tættere på borgerne uden for de store sygehuse, vi skal forebygge at folk bliver indlagt og genindlagt, og vi skal skabe bedre sammenhæng mellem der som foregår i regionerne og hos almen praksis.

 

Kvalitetspakker for det nære sundhedsvæsen: Der er i dag stor forskel kommunerne imellem på de tilbud, der findes til personer med kroniske sygdomme. Vores kommunale sundhedsvæsen er næsten blevet et postnummerlotteri, hvor kvaliteten afhænger af, hvor i landet man bor. Det betyder også, at der er for mange patienter som ikke får den hjælp, de af brug for. Derfor indfører vi med sundhedsaftalen klare krav til den kvalitet, der skal leveres i det nære sundhedsvæsen. Det gør vi med kvalitetspakker for borgere med kroniske sygdomme og for de kommunale akutfunktioner. Det kan eksempelvis være ensartede tilbud om træning, kostomlægning og patientuddannelse.

 

Op til 25 nærhospitaler: Mange steder er der blevet langt til det nærmeste hospitalstilbud. Med aftalen afsætter vi penge til at etablere op til 25 nye nærhospitaler. Nærhospitaler skal indeholder sygehusfunktioner, så eksempelvis patienter med en kronisk sygdom kan få foretaget ukomplicerede undersøgelser, taget røntgenbilleder og blodprøver eller ambulant opfølgning. Der kan også være kommunale tilbud om forebyggelse, genoptræning, misbrugsbehandling samt alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger, psykologer, fysioterapeuter mm. Regeringen har tidligere foreslået 13 steder, hvor der kan placeres nærhospitaler, og det bliver nu op til kommuner og regioner i fællesskab at søge penge til at etablere nærhospitaler.

 

Bedre lægedækning: 600.000 danskere bor i et område, som er defineret lægedækningstruet. Vi har derfor aftalt flere tiltag for at sikre flere læger i hele landet. Blandt andet en ny praksispligt, hvor vu omlægger hoveduddannelsen i almen medicin, så uddannelseslæger skal tilbringe et halvt år mere i almen praksis og et halvt år mindre på et sygehus. Derudover får regionerne flere redskaber til at sikre lægedækning i de områder, hvor der i dag er mangel.

 

Mere tid til kerneopgaven: Selvom vi har løftet sundhedsområdet af flere omgange, så bliver der stadig løbet rigtig stærkt mange steder. Og mange steder har man svært ved at rekruttere det nødvendige personale. Derfor nedsætter vi en kommission for robusthed i sundhedsvæsnet. Kommissionen skal samle centrale aktører på sundhedsområdet og komme med anbefalinger til, hvordan vi blandt andet håndtere udfordringen med at skaffe hænder nok i sundhedsvæsnet. Vi skal også bruge sundhedspersonalets kompetencer bedre. Derfor får sygeplejersker mulighed for at løse opgaver, der i dag er forbeholdt læger, og der skal ses på nye karriereveje for social- og sundhedsassistenter.

 

Nye forhandlinger om alkohol og nikotinprodukter: Som I sikkert kan huske, havde vi i vores udspil også forslag om flere tiltag for at mindske unges indtag af alkohol og brug af nikotinprodukter. Her er vores ambition helt uændret. Derfor starter vi allerede i næste uge nye forhandlinger med partierne om, hvordan vi kan styrke den forebyggende indsats over for børn og unge.

 

I kan læse hele aftalen her.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Horn Langhoff

Sundhedsordfører