Martin Damm og Mette Frederiksen

Af: Thomas Malthesen Hjort (SF), Niels Erik Danielsen (Ø), Tina Beck-Nilsson (S)

MARTIN DAMM OG METTE FREDERIKSEN

Martin Damm har igen appelleret til Mette Fredriksen for at hun skal fortælle kommunerne, hvilke serviceydelser vi ikke skal levere. Martin Damms opfordring virker mere som en del af blå bloks pres på den siddende regering og dens støttepartier end det er en KL udmelding. Vi er naturligvis klar over, at der ikke er så mange penge pt. Mange af de udfordringerne, vi har på nuværende tidspunkt, er udefra kommende, Corona og krigen i Ukraine. Vi mener dog, at kommunerne er selv bedst til at finde løsningerne på udfordringerne. Set inde fra Kalundborg kommune så kunne vi have gjort noget mere selv. Vi har sat skatten ned 2 gange inden for de seneste år. Vi har svigtet med at gennemføre en social forebyggende indsats, så vi har mange udgifter på voksenspecialområdet. Endelig har vi svigtet Folkeskolen. For tiden har vi 3 skoler i tilsyn ved Styrelsen for undervisning og kvalitet. Vi har 25 % af de unge, der går ud af Folkeskolen, som dumper og dermed ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. De unge der snubler i starten af livet, oplever vi senere som hængende i systemet med store sociale udgifter for kommunen til følge. En kvalificeret Folkeskole er en måde at sikre et arbejdsudbud på fremfor billig udenlandsk arbejdskraft. Kalundborg har succes med at tiltrække nye industrielle virksomheder, der etablerer sig i Kalundborg by. Denne udvikling sammen med etablering af flere nye statslige uddannelser giver opmærksomhed til Kalundborg, men der er en bagside af medaljen. Løsningen af disse udfordringer er kommunalbestyrelsens og Martin Damms ansvar og slet ikke Mette Frederiksens.