Pressemeddelelse

Generalforsamlingen 2023

Generalforsamling 2023

 

Socialdemokratiet i Kalundborg, blev den første partiforening til at indstille Marianne Vind til regionens repræsentantskabsmøde hvor der skal vælges kandidater til Europaparlamentsvalget i 2024.


Socialdemokratiet i Kalundborg holdt den årlige generalforsamling den 26. februar, hvor der var ca. 50 deltagere, og der var en række beretninger.


Formandens beretning ved Lars Kuhre Mortensen indeholdt bl.a. gennemgang af årets aktiviteter, her kan nævnes foredrag om forsvarsforbeholdet v/ gruppeformand Mogens Jensen, folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1 juni 2022 og folketingsvalget den 1. november. Her blev Socialdemokratiet det største parti med 31 % af de afgivne stemmer.


Der blev udleveret en folder med et stort aktivitetsprogram for 2023 som bl.a. omfatter medlemsmøde om Kalundborgs fremtid den 27. marts, naturvandring i Åmosen den 25. maj for at nævne et par eks.
Lars takkede bestyrelsen for deres store arbejde, han takkede også medlemmer for deres aktive indsats. Uden dette frivillige arbejde ingen partiforening.


Tina Beck-Nilssons beretning handlede bl.a. om det kommunale arbejde, og samarbejdet i gruppen, hvor der er flere nye medlemmer. Hun roste samarbejdet i gruppen. Der er mange udfordringer i det kommunale arbejde.


Kirsten Rask aflagde beretning om regions arbejdet, hvor hun omtalte udfordringerne med akutafdelingerne, psykiatrien og placeringen af de nye akutsygehuse. Kirsten Rask pointerede, at der er et godt samarbejdet i regionsrådet.


Folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff, aflagde beretning om det aktuelle arbejde i folketinget og om sine nye poster i folketingsgruppen og udvalg.


Europaparlamentariker Marianne Vind omtalte arbejdet i Europa parlamentet, her særligt de arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål om mindsteløn, arbejdsmiljø og mekaniker regulering m.v.
Efter en livlig debat blev alle beretninger enstemmigt taget til efterretning.


Generalforsamlingen fik en saglig gennemgang af den aktuelle problemstilling af Sejerø/ Nekselø færgerne ved Klaus Perkild. Der var herefter debat af emnet. Gruppeformand Tina Beck-Nilsson bemærkede, at sagen var stillet i bero, for at undersøge spørgsmålene nærmere.


Valgt blev følgende:
Formand Lars Kuhre Mortensen, genvalgt for en 2-årig periode.
Kasserer for 1 år Gunnar Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Steffen Bakker modtog genvalg
Sven-Aage Berg
- Dorte Rasmussen – nyvalg
Bestyrelsessuppleant for 1 år
- Claus Bargmann