Et godt møde med Mogens Jensen

Socialdemokratiet i Kalundborg havde inviteret til åbent debatmøde om åbent forsvarsforbeholdet den 17. maj med Mogens Jensen. På trods af en solrig forårsdag i maj bød viceborgmester Tina Beck-Nilsson velkommen til de flere borgere, der havde valgt at sige Ja Tak til muligheden for at høre mere om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni.


Scenen blev sat til en grundig indføring ved en veloplagt Mogens Jensen, der startede med at give en historisk baggrundsorientering og analyse fra 1. verdenskrig til koldkrigstiden og endelig til murens fald i 1989.
Mogens Jensen formåede med lune og veloplagthed at redegøre for behovet for en ophævelse af forsvarsforbeholdet.

Og som det sker, så udvikler debatter sig til også at røre mere geopolitiske emner såsom Kinas rolle i verdenspolitikken, Afrika og udfordringer i Sahel, nye trusselsbilleder og konsekvenserne af Finlands og Sveriges ansøgninger om optagelse i NATO. Sågar Tyrkiets præsident Erdogans krav til Sverige og Finland blev drøftet og sat i perspektiv. Mogens Jensen kom vidt omkring.


Der var plads og rum til at også kritiske spørgsmål. Der blev fra deltagerne i mødet spurgt grundigt ind til finansieringen af forsvarsforbeholdet og ikke mindst om de mulige konsekvenser for opretholdelse af den danske velfærd og om denne kunne opretholdes når Danmark – måske - forpligter sig til ophævelse af forsvarsforbeholdet.


Mogens Jensen svarede beredvilligt på alle spørgsmålene og deltagerne i debatmødet blev klogere på hvad de skal stemme den 1. juni.