P R E S S E M E D D E L E L S E

Børn og unges trivsel skal sættes først

Den 16. november udkom de årlige fraværstal fra Undervisningsministeriet, det ser desværre ikke så godt ud for Kalundborg. Det skal vi tage alvorligt. Fravær kan have mange forskellige årsager, fælles for dem alle er, at det er noget alle voksne rundt om børn og unge skal tage alvorligt.

Vi ser jo desværre at flere og flere børn og unge i hele landet ikke trives, perioden med corona har ikke gavnet den tendens, men det er desværre en tendens vi har set igennem lang tid. Og at pege på, at det er den væsentligste årsag til børns mistrivsel i folkeskolen i dag, er at se problemet alt for snævert.

Der er formentlig en bred vifte af årsager til, at børn ikke har lyst til eller kan overskue at komme i skole.

Efter vores mening, i Socialdemokratiet, kan vi pege på mange årsager; det handler om lange skoledage, manglende opmærksomhed fra voksne omkring dem, et samfund der hele tiden måler og vejer, vi skal være dygtigere, hurtigere, stærkere. Vi skal hurtigt og dygtigt gennem skolen, uddannelsen og ud på arbejdsmarkedet for at være effektive. Vi mener, at børn skal have ro til at udvikle sig, ro til at lære, ro til at være nysgerrige og turde udforske verden omkring sig. Derfor tror vi, det er vigtigt at styrke rammerne omkring vores børn fra de er helt små til de bliver voksne.

Vi ved vi kan, for vi er mange der vil. Voksne skal lytte til vores børn og unge og de signaler de sender. Når et barn/ung er meget fraværende fra skolen, så er de det ikke for sjov. Vi skal væk fra opfattelsen af, at det nok bare er pjæk, udtaler Tina Beck-Nilsson, gruppeformand for Socialdemokratiet. Hun siger videre, vi skal afdække årsagerne til barnets eller den unges fravær, og så ændre rammerne for den enkelte så vi kan sætte ind med den rigtige hjælp.

Vi ved, at meget fravær fra skolen ofte også fører til mistrivsel, stress, angst og dermed store udfordringer i livet for den enkelte, udtaler Kristine Vesterskov Olsen medlem af Børn og familieudvalget, og det kan have store konsekvenser for voksenlivet med risiko for manglende uddannelse samt økonomiske og sociale problemer.

Det er noget vi skal tage dybt alvorligt både som forældre og som kommune, udtaler Nikolaj Lykke Vad, medlem af børn og familieudvalget, derfor tager vi det op i vores udvalg, så vi sammen med de øvrige medlemmer kan finde mulige løsninger, så vi får endnu mere fokus på at mindske fraværet og dermed øge børnenes trivsel og udbytte af skolen.

I Socialdemokratiet er vi glade for, at vi i vores fælles budgetaftale specifikt har bedt administrationen om at arbejde med trivsel i folkeskolen, så vi også politisk kan arbejde videre med rammerne for at skabe den bedste trivsel for vores børn i folkeskolen.

Venlig hilsen

Socialdemokratiet i Kalundborg

Kontakt Tina (22521203) Kristine (23205643) Nikolaj (61141956)