Af: Kirsten Rask

Pressede akutmodtagelser lukker

Dette er en rigtig trist situation - men godt at der tages hensyn til både de borgere der har brug for hjælp, og som ikke vurderes til at være mere syge, end de kan klare en længere køretur - og så til de medarbejdere der trods alt er på akutafsnittene, så de ikke også siger op pga. for højt arbejdspres.


Det er også vigtigt at søge at sikre flere medarbejdere til øvrige afdelinger, da de skal “opsuge” patienter fra akutafdelingen, så der er plads til nye patienter.


Der en stor og kompleks udfordring.

Et andet initiativ er den Præhospitale Vurderingsenhed (PHV) hvor en paramediciner med udvidede kompetencer, mulighed for måleudstyr og opkobling til Akutlægen på Præhospitalt Center, sammen med lægen kan vurdere om indlæggelse er nødvendig eller om observation og/eller behandling kan opstartes i hjemmet.


Desværre er det ikke “kun” et problem i Danmark, det ses også i andre lande som feks Frankrig - se link til tidligere opslag på min facebookside i kommentarsporet
Sygehusudvalget får en nærmere orientering på det kommende Sygehusudvalgsmøde.

 

Kirsten Rask 

Regionsrådsmedlem 
Region Sjælland