Aflysning af arrangementet

Besøg på Kalundborg Forsyning 

Bestyrelsen havde planlagt et virksomhedsbesøg på Kalundborg Forsyning. Desværre har vi måtte aflyse grundet for få tilmeldte. 

Bestyrelsen håber at kunne gennemføre arrangementet på et senere tidspunkt. 

/bestyrelsen