Åbnet arrangement

Sildemøde (Åbent debatmøde)

Sted: Ubby forsamlingshus 

Dato: Lørdag 3 december 2022

Tidspunkt: 11 til 13

Et uddrag fra vores valgprogram 

Socialdemokratiet vægter kulturen højt. Kultur er det sociale løft.

Kultur skal vække nysgerrighed og berige os med udvikling, dannelse, fællesskab og trivsel – og holde os raske fysisk som psykisk.

Alle skal have mulighed for oplevelser og aktiviteter. Kultur i det offentlige rum er et godt middel til dette, og Socialdemokratiet vil forbedre tilgængeligheden.

Socialdemokratiet ønsker at øge opmærksomheden på kultur og at sætte niveauet højt. Det, vi har, skal udnyttes optimalt, og det, vi mangler, skal vi vove at sigte og satse på!

Der er steder med stort potentiale, som fortjener øget udvikling og anvendelse, fx Høj-byen med Kalundborg Middelalderby, Amfiteateret i Bregninge, Formidlingscenter Fugledegård og Havneparken med kommende kulturhus.

Kalundborg Bibliotek har utroligt mange tilbud til borgere i alle aldre og fortjener større og tidssvarende lokaler.
En svømmehal i den sydlige del af Kalundborg Kommune kan betyde svømmeundervisning for alle kommunens skoler.