For medlemmer

Kredsens ordinære repræsentantskabsmøde

Sted: Vallekilde-Hørve Kultur & Idrætscenter

Tidspunkt: Lørdag d. 23. marts kl. 13

Bemærk:
Odsherred partiforening afholder møde fra kl. 10 – 12. Derefter en let frokost og politisk debat med Regionsrådsmedlem Felex Petersen – (Kirsten Rask er forhindret).

Debat om Hovedbestyrelsens forslag til
lovændringer på Lovkongres 2024 v/Debbie Sørensen.


Alle medlemmer af kredsen er velkommen til at komme kl. 12, så har vi en time til at drøfte region og
forslag til lovændringer.