7, oktober 2023

Sildemøde

Ubby forsamlingshus 

Sted: Ubby forsamlingshus 

Tidspunkt: Fra kl.11 til 13 

SILDEMØDE 7 Oktober Sildemøde 7 oktober 2023