Den 1. april - Åbent arrangement

Sildemøde (Åbent debatmøde)

Sted: Ubby Forsamlingshus 

Tidspunkt: kl. 11 til 13