Den 15. marts - AOF Arrangement

Afvigernes Ø v/Poul Duedahl

Sted: Årby Forsamlingshus - Melbygade 2A - Kalundborg 

Tidspunkt: Kl. 19:00

Seksuelle afvigere, utilpassede unge, tyveknægte og sædelighedsforbrydere. Hvor gør man af mennesker, som er uønsket i normalsamfundet, fordi de stikker ud og stikker af? Lægen Christian Keller havde en idé. Man placerer dem på en øde ø.

Historien om Livø Anstalten er fortællingen om en helt central side – og bagside – af

velfærdsstatens og demokratiets danmarkshistorie. Den er fortællingen om, hvordan et land for ikke

længe siden behandlede sine afvigere og fortællingen om et samfund i samfundet og dets skæbner –

hvoraf en enkelt siden blev far til en dansk statsminister.

AOF er vært for kaffe og kage.

For tilmelding og info kontakt:
AOF Kalundborg
Tlf. 5943 8558,
aftenskole@aofsj.dk
www.aof.dk