Gruppeformanden udtaler - Grøn energi... | Af: Tina Beck-Nilsson  I dag har Kommunalbestyrelsen drøftet høringssvar fra kommunen i forhold til at rejse vindmøller i Jammerland Bugt. Et høringssvar, der l

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Grøn Energi - kun når det passer os?

Af: Tina Beck-Nilsson 

I dag har Kommunalbestyrelsen drøftet høringssvar fra kommunen i forhold til at rejse vindmøller i Jammerland Bugt. Et høringssvar, der lægger op til, at vi er imod vindmøller i Jammerland bugt. Den forrige kommunalbestyrelse har tidligere været enige om at sige nej tak til vindmøller i bugten.

Kommunalbestyrelsen før dem, sagde ja. Så man kan sige, at meningerne har skiftet frem og tilbage de sidste 12 år. Det er der sikkert mange grunde til, og der er også grunde til, at vi i Socialdemokratiet nu støtter projektet i Jammerland Bugt.


Projektet er blevet formindsket meget fra ca 80 møller til, at der nu skal rejses 16-21 vindmøller 6-8 km fra land.


Som vi alle ved, så er der i gang sat enorme udvidelser i erhvervslivet i Kalundborg, og der kommer mere til løbende. Erhvervslivet omlægger en stor del af deres fossile behov til strøm. Vi har forventninger om, at i fremtiden, som er ganske nær, vil vores behov for el stige kraftigt, i takt med, at vi går væk fra at bruge gas, diesel og benzin.

Når vi har så mange meget energitunge virksomheder i Kalundborg, vil det være en stor udfordring at dække efterspørgslen efter el både til industrien og til det øgede private elforbrug. Derfor skriver vi også i vores klimahandlingsplaner i kommunen, hvor vi i Kalundborg har en ambition om at reducerer udledningen af CO2 med 70% inden 2030, at det er fuldstændig afgørende, at vi også heri kommunen får etableret flere anlæg, der kan producere vedvarende energi som fx solceller, vindmøller og biogas. Vi skriver videre, at den seneste energikrise har demonstreret, at lokal energiforsyning fra vedvarende energikilder kan øge forsyningssikkerheden og modvirke prisstigninger.


Kommunen skriver i handleplanen om grøn omstilling, at arealerne, der kan bruges til opstilling af anlæg til vedvarende energi, ikke er ubegrænsede, det gælder om at udnytte pladsen bedst muligt.


I kommunens handleplan står der, ”levering af grøn og vedvarende energi til kommunen, mindsker CO2 udledningen, samt importen af strøm.

Kommunalbestyrelsen skriver i vores planer, at det er kommunens rolle at sikre en aktiv og fokuseret indsats fra både offentlige og private for at få realiseret og opført flere vedvarende energianlæg inden 2030, at der er brug for en markant udbygning af infrastrukturen til elektricitet. En udvidelse af produktionsvirksomhederne i Kalundborg, deres omstilling fra olie og gas samt planer om at fange CO2 og på sigt lave grønne brændstoffer tredobler vores efterspørgsel efter el i 2030. Så det haster at få bragt mere grøn strøm til Kalundborg.

I oktober 2023 afholdt Kalundborg kommune en borgerworkshop med 100 tilfældigt udvalgte borgere. Workshoppen hed – Projekt fremtidens grønne energi. Formålet med workshoppen var at inddrage både interessenter og borgere i dialog om etablering af flere vedvarende energianlæg i kommunen. Det skulle således skabe fælles viden og forståelse, der derefter skulle bruges som grundlag for den kommunale planlægning og beslutningsproces.

Der var en meget klar konklusion på den workshop – ”Store vindmøller skal især opføres på havet, og planerne om en havvindmøllepark i Jammerland Bugt bør gennemføres!”

Den 23. januar 2024 godkendte Teknik og miljøudvalget sammenskrivningen af resultatet fra denne workshop. I sagsfremstillingen stod der blandt andet; ”at der er støtte til havvindmølleparken!” Den videre proces, efter borgerworkshoppen og input herfra, beskrives som følgende: Resultaterne fra projektet udgør en værdifuld guide for kommende beslutninger om placering, udvikling og styring af vedvarende energianlæg i Kalundborg Kommune.

Det anbefales at integrere disse synspunkter i den fremtidige kommunale planlægning og strategier for bæredygtig udvikling!” Når man i TMU i januar drøfter, blandt andet møllerne i Jammerland Bugt og anbefaler konklusionerne fra borgerworkshoppen, kan det undre, at vi fortsat fastholder vores modstand mod vindmølleparken, når Teknik og miljøudvalget jo netop godkendte, umiddelbart uden bemærkninger, at synspunkterne fra workshoppen skal integreres i den kommunale planlægning. Eller at vi i dagens høringssvar i det mindste også referere fra dette borgermøde og ikke kun fra mødet, der passer med høringssvarets konklusion.

I det svar vi skal debattere i dag, står der, at på borgermødet den 25. april 2024 var en betydelig modstand mod projektet. Vi synes der retteligt også burde stå, at der på borgerworkshoppen den 24. oktober 2023 var der betydelig opbakning til projektet. Hvorfor er udtalelserne fra det ene borgermøde mere værd at fremhæve, end fra et andet borgermøde? Det er for unuanceret, at vi vælger at skrive kun fra et borgermøde og ikke fra andre, der også har haft den grønne omstilling til diskussion. Og workshoppen tilbage i efteråret, handlede netop om, hvor vi kan placere VE anlæg. Det bliver for meget af, vi vil gerne den grønne omstilling, bare det ikke er i min egen baghave.

Bliver vindmøllerne i Jammerland Bugt etableret, da kan de levere strøm til det, der svarer til 240.000 husstande, og derfor dækker de vores øgede behov i Kalundborg ind. Vi har en del infrastruktur i forvejen i forhold til vores ledningsnet, der er dimensioneret til at modtage større mængder strøm, end det gør nu. Så der er vi også godt stillet i forhold til at producere energi i vores nærområde.

Hvis vi mener, at vi vil den grønne omstilling. Hvis vi mener alvorligt, at vi vil nå klimamålene til 2030, så skal der tages svære beslutninger, som alle ikke vil være glade for.

For at summere op:

Der var en klar holdning blandt borgerne, der deltog i workshoppen om fremtidens grønne energi, at store møller skal placeres på havet og at møllerne i Jammerland Bugt skal opføres. Den nuance mangler i høringssvaret.

Havvindmøllerne vil kunne levere netop en stor del af den grønne energi vi gerne vil have. For os, i Socialdemokratiet, er det klart at foretrække, at møllerne står på havet. Det er langt mindre forstyrrende for naboerne til vindmøllerne, end hvis de står på en mark. Mange af de møller der allerede er opført på land, skal på et tidspunkt renoveres og udskiftes. Og fremfor at skulle diskutere, om landmøller skal være større, så foretrækker vi møller på vand.

Vi er ikke skræmte af, at de er i vores nærområde, tværtimod giver det god mening, når vi har brug for meget store mængder strøm til vores erhvervsliv. Det passer fint ind i ambitionen om at skabe et mere grønt og klimavenligt Kalundborg. Det passer fint ind i den branding af Kalundborg, som et område med fokus på naturen og det grønne. Det passer fint med vores ambitioner om at sikre forsyningssikkerheden i usikre tider. Og det passer fint ind i vores symbiose tankegang i Kalundborg.

Rundtomkring i Danmark dukker der flere og flere grønne energiprojekter op, hvor man som borger kan være medejer af møllerne, solcellerne eller hvad det nu end er for et projekt. Det kan man også i dette projekt. Det eneste vi kan begræde er, at det ikke er en større del af projektet, der kan udbydes til lokale end de 20 % der er på tegnebrættet nu.

I Socialdemokratiet ønsker vi at bakke op om at vi bygger vindmøller i Jammerland Bugt, og derfor kan vi ikke bakke op om at skrive et høringssvar til Energistyrelsen, der ikke er mere nuanceret end det forelagte. Så vi stemmer imod at sende høringssvaret, og på den måde stemmer vi for at sætte turbo på den grønne omstilling.

 

 

COLOURBOX63599630

Sommerfest 2024 Fugledegård

Sted: Formidlingscenter Fugledegård  Tidspunkt: 20 juni 2024 kl. 17   
Læs mere
Marianne Pølse

Gratis pølse og politisk snak

Sted: Solskinspladsen i Kordilgade i Kalundborg  Tidspunkt: 7. juni 2024 kl. 14 til 16  Der er snart valg til Europa-Parlamentet, og derfor kommer jeg til Kalundb...
Læs mere