På tirsdagens Ældre-Sundhedsudvalgsmøde skrev jeg, at vi havde akutstuerne på dagsordenen.
Det handlede om, at kriterierne skal sendes i høring i Ældrerådet.

Det har været VIGTIGT for Lars Kuhre Mortensen og jeg, at vi får undersøgt hvordan borgerne, som evt. skal indlægges på en akutstue hjemmefra med en liggende transport/ambulance på grund af at borgeren er sengeliggende – eller fra akutstuer og hjem, at der findes en løsning på HVEM der i givet fald betaler, da der i “kriterierne” (se herunder *) står at borgernes selv afholder udgiften, som kan løbe op i flere tusinde kroner.

Det er vores opfattelse, at det vil være både urimeligt for borgeren, og ikke lighed i sundhed, hvis man selv skal betale for transporten.
Det er heller ikke i overensstemmelse med at al behandling som kan foregå tæt på borgerens hjem, skal gøre det, hvis det skal bremses af, at borgeren enten ikke har råd til indlæggelse på akutstuer – eller man er nødt til at vælge at indlægge borgeren (midlertidigt) på et akutsygehus, for så er det regionen der betaler transporten.

Heldigvis fandt vi forståelse i udvalget for vores synspunkt, og punktet blev
godkendt med den tilføjelse, at der, som en del af den videre implementering, skal arbejdes videre med kørselsordningen for så vidt angår liggende kørsel til og fra akutpladserne.

Transport
Transport til akutstuerne følger regler følger almindelig gældende regler. Det vil sige modtages borgeren fra sygehuset, betaler og sørger regionen for transport. Modtages borgeren fra eget hjem, skal borgeren selv sørger for transport og afholde udgiften.
Udskrives borgeren til eget hjem, skal borgeren selv sørger for hjemtransport
Udskrives borgeren til sygehuset, er det en akut indlæggelse og udgiften afholdes af regionen.