Video af de flotte malerier i gruppeværelset på Christiansborg

Sildemødet den 7. marts 2020 blev desværre aflyst pga. sygdom. Historiker og skribent Martin Ejner Olsen Grunz skulle have fortalt om socialdemokratiets historie, som er skildret Jacob Bostrups store malerier i socialdemokratiets gruppeværelse.

Den 25. oktober 2018 var Rasmus Horn Langhoff vært for møde i kredsbestyrelsen. Rasmus er også historiker og har et indgående kendskab til Socialdemokratiets historie. Rasmus fortalte således historien bag disse malerier. Jeg tillod mig at optage godt 6 minutters video af rundvisningen.

Vi håber at denne lille video kan råde bod på det aflyste sildemøde, samtidig give appetit på, at vi et senere tidspunkt kan gennemføre et nyt sildemøde med Martin Ejner Olsen Grunz.