Lægeuddannelse i Region Sjælland 

– fra ingenting til nu i fuld fart

Regionsrådet har besluttet, at fordoble antallet af studiepladser til lægestuderende på den nyoprettede kandidatuddannelse på Sjællands Universitetssygehus i Køge.

Det er ingen hemmelighed at Region Sjælland i årevis har manglet læger – både på sygehusene, i lægepraksis og som privatpraktiserende speciallæger.

Region Sjælland har hidtil været den eneste region som ikke havde sin egen lægeuddannelse. Og vi kunne konstatere, at Region Nordjyllands lægemangel aftog markant, da Nordjylland fik etableret lægeuddannelsen.

Det var derfor vigtigt for den Socialdemokratiske regionsrådsgruppe, at vi fik taget nogle initiativer, som kan rette op på lægemanglen i vores region. Socialdemokratiet  foreslog derfor i 2017 at oprette lægeuddannelsen på Region Sjællands Universitetshus.

I 2019 startede Region Sjælland op med lægeuddannelse i det små. I begyndelsen med 16 lægestuderende, som var på sidste år af deres kandidatuddannelse, inden de er helt færdige som læger.

Det er gået over al forventning, og de studerende er glade for deres studie hos os, hvor de får visse fordele, som de ikke har andre steder – lad os blot nævne, at de får dispensation fra den normale lodtrækning til en plads den kliniske basisuddannelse, som ellers kan sende dem rundt i hele landet.

Det er altså lettere for en ung læge, at kunne stifte familie, uddanne sig og bosætte sig i Regioneni  forvisning om, at man ikke pludselig skal i praktik i feks. Esbjerg eller Aalborg.

Søgningen til den nyoprettede lægeuddannelse er nu så stor, at vi i 2020 har måtte afvise ansøgere til uddannelsen på grund af manglende kapacitet

Det har derfor været vigtigt for os at sikre en forsat udbygning af antallet af studerende. Og Budget 21 giver mulighed for at udvide antallet af kandidatstuderende fra de nuværende  24 til 48.

Når der skal flere studerende igennem, skal der også flere lokaler til. Helt konkret vil der blive etableret en ekstra etage på vidensbygningen på Sjællands Universitetshospital i Køge, som er under opførelse.

Socialdemokratiet er derfor tilfredse med, at der i Regionrådet er enighed om at afsætte 7 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. i 2023 på investeringsbudgettet til etablering af yderligere lokaler til lægeuddannelsen.

Det har også været vigtigt for Socialdemokratiet at få aftalt  med de øvrige partier i Regionsrådet, at det i løbet af næste år at få  klarlagt mulighederne for at kunne etablere en fuld lægeuddannelse, som også omfatter lægeuddannelsens  bachelordel.

Vi ser frem til at få et fuldt udbygget lægeuddannelse i Region Sjælland, som  vil give et markant bidrag til at afhjælpe manglen på læger i Region Sjælland.

Kirsten Rask

Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland (S)

Medlem af udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud

Jan Hendeliowitz

Medlem af Regionrådet (gruppeformand, S)

Medlem af Forretningsudvalget