Bestyrelsen

Bestyrelsen Socialdemokraterne i Kalundborg
Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og øvrige tilknyttede valgt på partiforeningens ordinære generalforsamling, den 23.02.2020

Formand og presseansvarlig:
Tina Beck-Nilsson (2019 – 2021)
Snæbumgårdsvej 2
4270 Høng
Mob.: 22 52 12 03
Næstformand:
Esben Hansen (2020 – 2022)
Gl. Raklev 1
4400 Kalundborg
Mob.: 21 24 89 41
Kasserer:
Flemming Bjerring Gede   (2020 – 2022)
Rørmosevej 14
4400 Kalundborg
Mob. 51 90 60 70
Webansvarlig og medlemsansvarlig:
Lars Kuhre Mortensen (2019 -2021 )
Nyvej 3, 4470 Svebølle
Mobil 22 77 53 80
Indtrådt i bestyrelsen september 2016

Formand for kandidatudvalget 

Sven-Aage Berg (2019 – 2021)
Nyvangsvej 13, 2., th.
4400 Kalundborg
Mobil 40 10 13 74
E-mail: saab@outlook.dk

Bjarne Rask Andersen    (2020 – 2022)
Borrevænget 13 B
4270 Høng
mobil.: 20 86 56 43
Anette Gøtzsche (2020 -2022 )
Saltoftevænge
4470 Svebølle
Mobil:
Indtrådt i bestyrelsen 2018
Nikolaj Vad   ( 2019 – 2021)
Svinghulen 4
4470 Svebølle
Mob.:61 14 19 56
Gunnar Jørgensen   ( 2020 – 2022)
Fælledvej 5
4281 Gørlev
Mob.: 20 48 85 68
Maja Hansen (2020 – 2021)
Hestehavebakken 62
4400 Kalundborg
Mobil: 29443155
Mail: mghvestamt@mail.dk
Bestyrelsessuppleanter i prioriteret orden
Maja Hansen (2020-2022)
Hestehavebakken 62
4400 Kalundborg
Mobil 29 44 31 55
E-mail: mghvestamt@mail.dk

Svend-Erik Toepfer Nyhuus(2020-2022)
Slagelsevej 197
4400 Kalundborg
E-mail: seny@ka-net.dk

Kongresdelegerede (prioriteret):

Formand Tina Beck-Nilsson
Næstformand Esben Hansen
Kasserer Flemming Gede

Suppleanter til kongressen:
Udpeges af bestyrelsen

Medlem af kredsbestyrelsen:
Tina Beck-Nilsson
Sven-Aage Berg
Bjarne Jensen(kasserer i Kredsbestyrelsen)
Bjarne Rask

Repræsentanter til møder i kredsen:
Udpeges af bestyrelsen

Suppleanter til møder i regionen og kredsen
Udpeges af bestyrelsen

Repræsentanter til møder i regionen:
Udpeges af bestyrelsen efter behov.
Bjarne Jensen(udpeget af kredsen)


Repræsentanter i A-gruppens møder:
De fra bestyrelsen som kan, der vil altid deltage 4-5 stykker.