Bestyrelsen

Bestyrelsen Socialdemokraterne i Kalundborg
Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og øvrige tilknyttede valgt på partiforeningens ordinære generalforsamling, den 24.02.2019

Formand og presseansvarlig:
Tina Beck-Nilsson (2019 – 2021)
Snæbumgårdsvej 2
4270 Høng
Mob.: 22 52 12 03
E-mail: formand@akalundborg.dk
Næstformand:
Esben Hansen (2019 – 2021)
Gl. Raklev 1
4400 Kalundborg
Mob.:
E-mail: 02esh@hk.dk
Sekretær, Webansvarlig og medlemsansvarlig:
Kasserer:
Flemming Bjerring Gede   (2018 – 2020)
Rørmosevej 14
4400 Kalundborg
Mob. 51 90 60 70
E-mail: gede@ka-net.dk
Elvyra Riis-Olsen (2018-2020)
Nyvej 3
4470 Svebølle
Mob: 22 48 15 85
E-mail: elri@nokgodtnok.dk
Bjarne Rask Andersen    (2018 – 2020)
Borrevænget 13 B
4270 Høng
Tlf.: hjem: 38 86 63 61, mob.: 22 71 59 13
E-mail: braskand@gmail.com
Anette Gøtzsche (2019 -2021 )
Saltoftevænge
4470 Svebølle
Mobil:
E-mail: faksbjergvej8@yahoo.dk
Indtrådt i bestyrelsen 2018
Lars Kuhre Mortensen (2019 -2021 )
Nyvej 3, 4470 Svebølle
Mobil 22 77 53 80
E-mail lamo4470@gmail.com
Indtrådt i bestyrelsen september 2016

Sven-Aage Berg (2019 – 2021)
Nyvangsvej 13, 2., th.
4400 Kalundborg
Mobil 40 10 13 74
E-mail: saab@bpost.dk

Nikolaj Vad   ( 2019 – 2021)
Svinghulen 4
4470 Svebølle
Mob.:61 14 19 56
E-mail: nikolajvad@gmail.com
Gunnar Jørgensen   ( 2018 – 2020)
Fælledvej 5
4281 Gørlev
Mob.: 20 48 85 68
E-mail: gk.joergensen@gmail.com
Bestyrelsessuppleanter i prioriteret orden
Svend-Erik Toepfer Nyhuus(2018-2020)
Slagelsevej 197
4400  Kalundborg
seny@ka-net.dk

Olebo Jensen(2019-2021)
Skolevang 5, Ubby,
4490 Jerslev Sjælland
Mobil 61 78 11 12
E-mail skolevang@hotmail.com

Kongresdelegerede (prioriteret):

Formand Tina Beck-Nilsson
Næstformand Esben Hansen
Kasserer Flemming Gede

Suppleanter til kongressen:
Udpeges af bestyrelsen

Medlem af kredsbestyrelsen:
Tina Beck-Nilsson
Sven-Aage Berg
Bjarne Jensen(kasserer i Kredsbestyrelsen)
Bjarne Rask

Repræsentanter til møder i kredsen:
Udpeges af bestyrelsen

Suppleanter til møder i regionen og kredsen
Udpeges af bestyrelsen

Repræsentanter til møder i regionen:
Udpeges af bestyrelsen efter behov.
Bjarne Jensen(udpeget af kredsen)


Repræsentanter i A-gruppens møder:
De fra bestyrelsen som kan, der vil altid deltage 4-5 stykker.