Sylvester Agbedoglo

Mit navn er Sylvester Agbedoglo, jeg er født og opvokset i Vestafrika og har boet og arbejdet i Danmark siden 1990. Jeg er i øjeblikket medlem af Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget, og jeg genopstiller for Socialdemokratiet til kommunalvalget 2021.

Jeg kæmper for at løfte kulturen i Kalundborg Kommune, fordi det er kulturen, musikken og kunsten der giver livsglæde, samhørighed og smil på læben. Kultur er vigtig og bør prioriteres højt i den kommunale indsats. Blandt andet derfor arbejder jeg for at etablere et professionelt drevet kulturråd, der skaber liv i alle dele af kommunen. Jeg kæmper også for et Multihus i Havneparken, for fornyelse af Munkesøen og for styrkelse af bibliotekerne.

Jeg er optaget af den kommunale indsats overfor udsatte borgere, hvor jeg især tænker på børn og unge samt de ældre på 65+ år. Skal det lykkes, kræves der effektiv inddragelse og samskabelse omkring konkrete kultur- og fritidsindsatser, både under planlægning, etablering og drift. Jeg vil derfor arbejde for at styrke samarbejdet mellem borgergrupper, Kommunalbestyrelse og administration.

Jeg opfordrer kommunens vælgere til at stemme personligt på mig.

Steffen Bagger

Mit navn er Steffen, jeg er 18 år, og jeg stiller op til KV21 for Socialdemokratiet.
Jeg går til dagligt på Høng Gymnasium og HF, som 1.g’er, hvor jeg også er elevrådsformand.
Ud over min skole engagerer jeg mig i bestyrelsen i Socialdemokratiet Kalundborg og i DSU.

Jeg har fra en ung alder altid brændt for at gøre en forskel og tage del i de forandringer, der sker rundt om os.
Det har derfor været en ambition for mig siden sidste kommunalvalg at stille op til KV21.

For mig er det uhyre vigtigt, at alle får det bedste fundament til at bygge det gode liv på, og det parti, jeg mener støtter mest op om den idé, er Socialdemokratiet.

Vi står, som kommune, ved en stor skillevej netop i år, da vi skal tage stilling til, om vi ønsker at redde vores kommunale velfærd, eller om vi vil lade Martin Damm fortsætte hans udhuling af vores fællesskab.
Jeg synes, at det er nemt at vælge den rette vej mellem de to muligheder.

Jeg vil derfor kæmpe for; at Kalundborg Kommune får en folkeskole i verdensklasse, at ungdommens fællesskaber skal styrkes, og at vi får en kommune, der hænger sammen ved hjælp af en god offentlig transport.

Jeg er altid villig til at svare på spørgsmål, hvis man nogensinde ønsker at stille mig nogen.

Michael Ahrenkiel

Michael Ahrenkiel 45 år.

Jeg er født og opvokset i Høng. Er i dag bosiddende i Gørlev med min familie. Jeg arbejder til daglig på Novo Nordisk i Kalundborg.

Jeg har i de sidste 10 år engageret mig i bestyrelsesarbejdet både på daginstitutionsområdet og i folkeskolen. Jeg er på nuværende tidspunkt skolebestyrelsesformand på Kirke Helsinge skole.

Vi står overfor bekymrende store udfordringer, når det handler om kommunens skoler og daginstitutioner. Det gælder både vores børns trivsel og læring samt de ansattes vilkår og rammer til at løfte kerneopgaverne.

Jeg melder mig derfor som kandidat for Socialdemokratiet, da jeg kva min store indsigt som både forælder og bestyrelsesarbejder oplever den virkelighed, der er bag regnearket. Jeg er derfor meget interesseret i at være med til at påvirke den balance, der er i forhold til de prioriteringer, der er på området for børn og unge. Et område, der i alt for mange år, kun har været udsat for forringelser.

I en kommune med sund økonomi, kan og skal vi levere bedre rammer og vilkår for vores børn og unge, da det dem, vi skal bygge fremtiden på.

Kirsten Rask

Alle borgere fortjener et godt liv

….   derfor skal alle borgere have de bedste muligheder…..

Kalundborg Kommune er på mange måder en rigtig god kommune – vi har bla. et blomstrende erhvervsliv. Et blomstrende erhvervsliv har brug for dygtige medarbejdere, så det skal vi så gerne kunne levere.

Men vi har også en del udfordringer – vi har bla for mange børn og unge som mistrives, og som  forlader folkeskolen uden at opnå karakteren 2 i dansk og matematik, hvilket er mindste adgangskrav til de mange uddannelser – selv om vi faktisk bruger flere penge end gennemsnittet på folkeskolerne. Men bruger vi dem bedst? Eller kan vi faktisk sikre bedre læring for samme penge?

Vi har også for mange voksne, som har udfordringer af forskellig art, vi har bla. mange borgere på førtidspension og sygedagpenge.

Kalundborg Kommune bruger faktisk 3. færrest penge på sundhedsfremme og forebyggelse, og hvis vi skal sikre, at det enkelte barn/unge/voksne borger har det bedst muligt, så må vi i de kommende år satse væsentligt mere på sundhedsfremme og forebyggelse, samt på dagsinstitutioner og skoler, så flest muligt får et godt liv, med livskvalitet og muligheder for at vælge lige præcis dét liv, som de drømmer om.

 Nærhed i Sundhed:

Kvalitet er vigtig i sygehusvæsenet – det er lige så vigtigt i det nære sundhedsvæsen. Jeg vil gerne arbejde videre med at sikre, at når behandlinger lægges ud i kommunerne, ja helt hjemme hos den enkelte borger, så skal det give mening for den enkelte, der skal være kvalitet i behandlingen og der skal være tryghed for både borger og pårørende.

Derfor stiller jeg op til en periode mere til kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune, og har brug for din hjælp, til en god placering på listen.

Kirsten Rask (A)

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg

Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland.

Kathrin Kok

Jeg hedder Kathrin Kok, er 44 år, er gift med Martin på det 24 år. Vi har 4 børn i alderen 18- 25.

Jeg arbejder som Social og Sundhedsassistent i Kalundborg kommune på Raklev Plejecenter.

Jeg har både arbejdsmæssigt og privat set ting i kommunen, hvor det desværre halter bagefter.

Der bliver flere og flere enlige både regionalt og kommunalt, Mange af disse uden pårørende eller pårørende langt væk. Mange af disse passer ikke ind i de kasser vi som samfund har udformet. Der er flere ældre med Demens og andre kognitive udforinger der tit først bliver opdaget ved en indlæggelse, flere der ikke har styr på økonomien og som ikke har til dagen og vejen, Vi har hjælpen til dem under 65 med kognitive udfordringer, men der er ringe hjælp at hente når de har passeret denne alder.

Vi har psykiske sårbare der får tilbud om hjælp i eget hjem, mange af disse med tilknytnings forstyrrelser, her ser man tit at der kommer alt for mange forskellige i hjemmet hvis de over hoved kommer.

Kalundborg kommune vil gerne være en sund kommune, Hvad med alle dem der ikke har mulig for at komme ned i et fitnesscenter, Alle dem der sidder ude i hjemmene med hjælp fra hjemmeplejen og den kommunale madservice der kommer 1x om ugen, Med salater der kun kan holde sig i 4 dage.  Skal man have speciel diætkost så skal er det en lægelig vurdering og ikke en faglig vurdering fra dem der kender borgerne. Vi har en Diætist tilknyttet madservice, men kun hvis man er underernæret.

Vi vil gerne være en stor kommune med store fabrikker, men vi har nedslidte skoler og veje i kommunen, og de boliger der er på tegnebrættet, er ikke til børnefamilier.

Lad os sammen få løftet Velfærden i Kalundborg Kommune

Esben Hansen

Esben Hansen, 61 år. Aktiv og frivillig i flere forskellige foreninger, bl.a. med, at etablere interessante tilbud til unge og studerende og udsatte (fattige) børn og familier. Til sommer er jeg lejrleder for en camp på Rømø med Dansk Folkehjælp. Jeg to børn der primært er vokset op i vores lille hus i den bynære landsby Gl. Raklev. Min mor på 89 bor i midtbyen og det er dejligt at være tæt på hende. Jeg arbejder i HK Sjælland, med hele Sjælland som arbejdsområde.

Jeg stiller op for at ændre noget. Vi skal en anden retning politisk og måden vi driver politik på. Mere borger inddragelse – mere demokrati mindre bykonge.

”Jeg sætter omsorg og tryghed først. For vores børn, unge, ældre, handicappede og sårbare grupper”! Værdig velfærd og en kommune i sund vækst. Jeg vil arbejde for, at vi stadigvæk kan tiltrække arbejdspladser og ikke mindst lærepladser til vores unge – lærepladsgaranti. Men det starter fra spæd. Tidlig indsats, daginstitutioner og fritidsmuligheder for vores børn, skoler i superligaen og en ældrepleje i top. Vi er bagud med velfærden i kommunen – jeg vil arbejde for massive investeringer på netop disse områder.  Arbejdspladser er vigtige for bosætning men vi skal op i en anden liga med tilbud til børn, unge, ældre og familierne.

Jeg ser meget gerne flere almene boliger – der skal være boliger til livets forskellige faser. Det er betænkeligt at der tales om rækkehuse fra en storinvestor og der lægges op til beskæring af bynære grønne rekreative områder.

Lokale fællesskaber – flere ressourcer skal flyttes ud lokalt. Det kan for eksempel være til landsby pedeller der står for et fælleshus, kontorfællesskab eller andet.

Anerkendelse af de frivilliges indsats – uden de frivillige i foreninger, kulturliv, sportsklubber og socialt arbejde ser det skidt ud.

Kulturlivet i hele Kalundborg kommune skal styrkes – meget gerne i samarbejde med foreninger og private. Jeg vil bl.a. arbejde for, at vores middelalder arv med ruinerne, kirken, Højbyen med mere, bliver en stor tilbagevendende festivalbegivenhed som børn, unge, ældre og familierne kan være en del af.

Motorvejen – den skal helt til Kalundborg. Jeg vil arbejde for, at de ting der kan mindske generne skal iværksættes – støjvolde, skovrejsning eller lignende. Etablering af motorvejen giver også nye muligheder. Nye cykelstier og rekreative grønne områder, sammenhæng mellem mindre landsby samfund og sikrer skoleveje. Et både grønt og menneskeligt fokus skal være en del af byggeriet og finanseringen.

Kalundborg om fire år – skal være et bedre sted at bo og vokse op i. Sammen kan vi gøre det – jeg vil arbejde bagen i laser for det.

Esben Hansen  

Per Kjær Erichsen

Jeg hedder Per Kjær Erichsen, er 42 år og er bosiddende i Kalundborg.

Jeg har været medlem af DSU og Socialdemokratiet i ca. 23 år – grundlæggende fordi jeg går ind for velfærdssamfundet og social balance.

Mine mærkesager:

 1. Balance og sammenhæng: En kommune i balance på tværs af aldersgrupper, baggrund og sociale skel – med særligt fokus på:
  1. Forstærket indsats for at skabe jobs og væresteder for unge samt hjælpe unge på kanten af arbejdsmarkedet
  2. Nærhed i sundhed / sundhed for alle – at sikre behandlingstilbud lokalt
  3. Integration af indvandrere
 2. Klimamæssig balance – at give borgere og erhvervsliv mulighed for at leve det gode liv og samtidig skåne klimaet

Min baggrund:

 1. Engageret i frivilligt arbejde for mange forskellige målgrupper – unge, ældre, midaldrende:
  • Formand for Røde Kors: Alle aldersgrupper
  • Via Røde Kors involveret i:
   • Værket: Midaldrende – ensomme i alderen 30-60 år
   • Multikulturelt netværk: Integration af indvandrere – unge som ældre
  • Unge-mentor i Y-Camp, hvor jeg hjælper unge på kanten af arbejdsmarkedet
  • Formand for patientforening på 7. år – primært ældre mennesker
 2. Uddannet kandidat i miljøplanlægning
  • Speciale i miljøgodkendelse af industrivirksomheder med hensyntagen til virksomhedernes investeringscyklus
  • Medforfatter på lærebog om miljøledelse
  • Erfaring med omsætning af klimaplaner til realitet som embedsmand i kommune – bl.a. erfaring med introduktion af elbiler og delebiler samt energirenovering af kommunale bygninger

Nikolaj Vad

I mit barndomshjem var den politiske diskussion en del af snakken over aftensmaden såvel som bagtapet til TV-avisen. Min far var fagforeningsmand og at interessere sig for verden og sine medmennesker er en del af min DNA. Jeg føler mig privilegeret ved at være vokset op i en tryg og kærlig familie med tid og omsorg. Jeg har samtidig altid været bevidst om, at alle ikke er lige så heldige som mig.

Hvis vi vil et samfund, hvor vi alle får lige muligheder, så kan vi ikke bare lade stå til.

Derfor stiller jeg ikke kun op til kommunalbestyrelsen fordi de socialdemokratiske værdier er hjerteblod, men også fordi jeg kan, og jeg vil kæmpe for at skabe mere retfærdighed.

Kort og godt – dem der KAN – skal. 

Mit ansvar har jeg altid oplevet som helt konkret. I skolegården fik jeg lagt mig ud med de større børn, der drillede de små. Jeg meldte mig som 18-årig ind i DSU og har været alt fra køkkenaktivist til formand for kursusudvalget for hele DSU. Kampen for demokrati i Østeuropa var vigtig for mig, og jeg deltog aktivt i DSU’s samarbejde med oppositionen i Hviderusland.

I dag mærker jeg ansvaret som far til to små børn. Det er vigtigt for mig, at alle børn får mulighed for at vokse op i et trygt fællesskab, hvor der er lige muligheder for at lykkes i livet. Derfor skal hverdagen være i orden, HVER dag for alle børn og unge i vores kommune.

Der er nok steder at tage fat, for til trods for bugnende kasser og lokale ildsjæle, så sikrer kommunen ikke de nødvendige midler til vores børn trygge og gode hverdag. Det kan da ikke passe, at vi skal leve med børnehaver, hvor der ikke er tid til det enkelte barn eller skoler hvor det regner ind ad vinduerne og hvor vores børn ikke lærer det de kunne. Der skal gøres noget!

Vores børn kan ikke sige fra, men det kan jeg, og jeg vil kæmpe for at sikre, at al snakken om bedre normeringer og bedre skoler bliver til handling.

Jeg glæder mig til en valgkamp sammen med jer alle sammen

Robin Ringvig Larsen

Jeg hedder Robin Ringvig Larsen

Jeg er 50, er gift og har en datter på 16.

Jeg stiller op til kommunalvalget for Socialdemokratiet, fordi jeg mener at jeg kan være med til at gøre en forskel, jeg arbejder til dagligt som Miljø terapeutisk medarbejder på et opholdssted for unge. Hvor jeg kan se hvor vigtigt det er at møde og støtte unge ud fra hvor de er og de udfordringer der nogle gange er.

Derfor syntes jeg det er hårdt at høre andre i Kommunen må kæmpe sig igennem for at blive hørt.

Her syntes jeg at det er vigtigt at Kalundborg kommune i højere grad bliver en samarbejdspartner indenfor Psykiatrien, for den enkelte, familien og pårørende da jeg flere gange har hørt at det er hårdt at få den rette støtte og er krævende at få sat gang i processen, når man allerede er fyldt med frustrationer og måske derfor ikke har det store overskud.

En anden ting jeg gerne vil være med til at kæmpe for, er landsbyerne i kommunen, hvor jeg syntes at det er vigtigt at man fra kommunens side gør alt for at landsbyerne er interessante at bo i, at man er aktiv i udviklingen af Landsbyerne, så det er et sted hvor nye borgere i kommunen kan se sig selv bo, at man arbejder for byfornyelse, samt arbejder for at der vil være transportmuligheder så det kan lade sig gøre at komme til og fra byerne også efter 22.

Jeg er aktiv i Forsamlingshusenes fællesråd og kan her se at det ikke er alle steder at det er lige nemt at få det til at fungere, derfor vil jeg være med til at arbejde på at der findes løsninger så husene fortsat kan have den høje standard som de har, og flere steder er en kulturformidler i lokalområdet, hvilket er vigtig hvis man vil være et spændende sted at flytte hen, som ny tilflytter.

Dette er nogle af de områder jeg vil arbejde for.

Mvh

Robin Ringvig Larsen

Aase Due

Jeg er gift med Frank og vi bor på skønne Reersø. Vi har 4 voksne børn og 6 børnebørn.

Jeg er hjemmesygeplejerske i kommunen.

Et alsidigt og dejligt arbejde jeg trives med.

Jeg ønsker fortsat at engagere mig og aktivt at arbejde for alle i HELE Kalundborg kommune.

Det sociale liv:

I forhold til det politiske arbejde, er jeg socialdemokrat af hele mit hjerte, fordi det sociale er så vigtigt og betyder man hjælper hinanden. Jeg vil kæmpe for bedre levevilkår med det sociale og retfærdige for øje. De sårbare og udsatte skal hjælpes til et bedre liv.

Lydhørhed:

Jeg vil fortsat være meget lydhør overfor borgernes ønsker, problemer og udfordringer, hvilket er det vigtigste for bedre trivsel.

Det skal være attraktivt at bo og leve i hele Kalundborg kommune for både børn, unge, voksne og ældre, både i byerne og i de lokale samfund.

Liv i naturen :

Vi har en utrolig smuk kommune. Den skal vi passe på, beplante, samt gå forrest for at lave en vild kommune.

Kulturlivet skal opprioriteres :

Gennem de sidste 3 år er jeg stolt over, at kulturens mangfoldigheder er kommet højere op på dagsordenen. Det kan dog blive meget bedre.

Corona har vist, at vi har brug for meget mere udendørs attraktive aktiviteter.

Jeg ønsker at der skabes mere aktivitet og liv ude i de lokale samfund eks. Parkourbaner, mere liv ved amfiteateret ved Bregninge.

De unge skal trives og har brug for fællesskaber rundt om  i kommunen.

Fyrtårne :

Vi har brug for nogle fyrtårne, så Kalundborg bliver et trækplaster med liv. I centrum ønskes et attraktivt kulturhus, et tidssvarende større hoved bibliotek, skøjtebane  og forbedring ved middelalderbyen, som kan blive betydelig mere levende og attraktiv.

Jeg er stolt over, at vi har en stærk politik beskrevet i valgprogrammet.

Det beviser, at der fortsat er rigtig meget vi kan gøre bedre og udvikle til gavn for alle.

Stem på en sygeplejerske med stor fokus på menneskets trivsel.