Hvor blev børnene af?

Tillykke til det lille flertal, nemlig “blå blok” i Kalundborg Kommune, med vedtagelse af deres budget 2020 i aftes.

Jeg anerkender, at der også er en del gode initiativer i deres Budget, som rækker ud i fremtiden – mest ift anlæg og de ældre, hvilket ingen – heller ikke jeg – kan være utilfreds med.
Som en del af ældre-sundhedsudvalget ser jeg frem til flere penge til ældreområdet, og et nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen – ikke i 2020, men formentlig med opstart fra 2023.

Jeg havde håbet på, at vi kunne have forhandlet os frem til et fælles grundlag for Kalundborg kommunes fremtid, med budget 2020 – det lykkedes desværre ikke!

Hvad betyder så dét?
Ja, set fra min stol, så betyder det bla., at den vigtigste ressource i fremtiden, som er vores børn, nærmest blevet “glemt” i blå bloks budgetaftale.

Kalundborg Kommune har stadig alt for mange børn og unge som ikke kommer godt fra start.
– Vores normeringer i daginstitutioner er stadig blandt landets    laveste.
– Vi har en ordblindestrategi, men ingen handleplan for at løfte børnene.
– Vi har for mange børn og unge som ikke trives.
– Vi har alt for mange børn som ikke går ud af skolen med karakteren 2, som der kræves for at gå videre på kompetencegivende uddannelser.
– Dermed har vi for mange unge, som ikke kan/vil tage en ungdomsuddannelse.
– hvilket medfører at vi stadig har for mange, som ikke bliver selvforsørgende i fremtiden.
Så kan man kun gisne om, hvad dét vil betyde for børnene og de unge fremadrettet!!
Og for kommunens fremtidige økonomi.

Måske er jeg naiv – men jeg håber stadig på, at vi via samarbejde og forhandling kan vedtage fælles politiske beslutninger, som kan give en anden retning for børn og unge i Kalundborg Kommene – allermest for børnenes og de unges skyld.

De bedste hilsner

Kirsten Rask

Borrevænget 13B
4270 Høng

Regionsrådsmedlem – Region Sjælland (A)
Mail: krk@regionsjaelland.dk
Tlf: 2237 6634

Kommunalbestyrelsesmedlem – Kalundborg (A)
Mail: Kirsten.Rask@kalundborg.dk
Tlf: 2028 1787