Hvad foretager EU sig i corona-krisen?

En del har spurgt, hvad EU foretager sig i corona-krisen. Det vil jeg gerne fortælle jer lidt om, for vi EU-parlamentarikere skal f.eks. stemme om tre vigtige tiltag på torsdag. Det skriver medierne ikke så meget om, så del gerne opslaget her. 🙏🏻

💶 𝟐𝟕𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐤𝐫. 𝐢 𝐡𝐣æ𝐥𝐩𝐞𝐩𝐚𝐤𝐤𝐞. EU vil sende en saltvandsindsprøjtning ud til medlemslandenes sundhedssystemer ved at ændre i reglerne for tildeling af bl.a. EU’s strukturfonde og midlerne til regional udvikling. Normalt skal de penge bruges på infrastrukturprojekter og udvikling, men nu bør vi sætte alt ind på at håndtere corona-krisen. Hvis forslaget vedtages, så vil det frigive ca. 276 milliarder kr., så medlemslandene kan øge kapaciteten i deres sundhedsvæsen, holde hånden under virksomheder og begrænse tabet af arbejdspladser.

🦠 𝐍𝐲𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐔’𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐬𝐟𝐨𝐧𝐝. Normalt kommer denne fond i spil, når et land er blevet ramt af naturkatastrofer såsom jordskælv og oversvømmelse. Disse midler skal selvfølgelig også kunne bruges i sundhedskriser som corona-krisen, så det sikrer vi nu.

🛬 𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐩ø𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐬𝐟𝐥𝐲. I dag er reglerne sådan, at flyselskaber skal bruge mindst 80 % af deres tildelte landingspladser, hvis de skal garanteres det samme antal næste år. Det har presset nogle selskaber til at sende næsten tomme fly i luften. Det er hverken godt for klimaet eller økonomien, så den regel skal sættes på pause, indtil corona-krisen er afbødet.

Jeg stemmer for alle tre tiltag, og vi kommer til at tage endnu flere skridt. Hellere før end senere.

Der har været mange diskussioner frem og tilbage om, hvordan afstemningen skulle foregå. Nu er der fundet en digital løsning. Det ville også være uforsvarligt at indkalde 705 politikere og en masse medarbejdere fra 27 forskellige lande, når vi kan klare det hjemmefra. 😪 Smitterisikoen er jo enorm – og med karantæne, udgangsforbud, en lammet flytrafik og lukkede grænser er det svært for mange at komme frem til Bruxelles!

Nogle har også spurgt ind til, hvorfor EU ikke har haft en fælles tilgang til at begrænse smittespredning og ruste de enkelte landes sundhedsvæsener. Men sundhedspolitik er en national kompetence – og derfor er det medlemslandenes ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Jeg synes faktisk, det er et meget godt princip. For det er svært at lave en “one size fits all”-løsning til de 27 EU-lande. Vi har jo vidt forskellige kulturer, historier, sundhedsvæsener og arbejdsmarkeder, så et tiltag kan måske virke godt i ét land og ramme ved siden af skiven i et andet. Samtidig må jeg også bare sige, at jeg er meget tryg ved, at det er Mette og ikke Ursula von der Leyen, der fortæller os, hvornår vi skal blive hjemme.

Men der skal naturligvis være samarbejde og koordinering. Og det har der også været med daglige videomøder, koordinering af grænsetrafik samt fælles indkøb af medicin, udstyr og forskning i vacciner. Så kan man altid diskutere, om samarbejdet kan forbedres, og hvordan vi kan ruste EU bedre til at håndtere fremtidige epidemier. 🔬🧬 Vi er også i gang med den store opgave, som venter lige efter krisen, hvor der skal gang i beskæftigelsen. 📈

Men i første omgang skal vi handle i den situation, vi står i nu. Derfor ser jeg frem til at stemme på torsdag, så der kan komme flere penge ud, hvor der er størst brug for hjælpen.