Generalforsamling 2020

Det var en meget lang generalforsamling. 8 timer. Det var nødvendigt at få taget debatterne, og der var mange, der havde noget på hjertet.
Vi fik et nyt æresmedlem – Viola Hansen – hun skulle æres efter lang og tro tjeneste i partiet. Hun blev æret af de 102 fremmødte til generalforsamlingen, med stående klapsalver.
Bestyrelsens beretning blev, efter en lang og intens debat, godkendt med 54 stemmer for og 48 i mod.
Generalforsamlingen blev enige om, og vedtog planen for, valg af kandidater til det kommende KB valg inkl. spidskandidat. Efter en god debat, fik vi i fællesskab præciseret køreplanen.
Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Jonas Henriksen.
Bestyrelsen afholdt et kort bestyrelsesmøde i aftes efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er ydmyg overfor det fortsatte mandat generalforsamlingen har givet, og er enige om, at det er vigtigt for partiet, at vi alle arbejder på at komme videre sammen, og får løst de problemer vi har. Det løser sig ikke over natten, det er vi helt klar over. Det kræver tid og indsats, og det vil vi gerne investere i, sammen med KB gruppen og medlemmerne.