Det er en fejl at lukke Multihuset!

af

Kristine Vesterskov Olsen (A) og Thomas Malthesen Hiorth (SF),

kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Børne- og Familieudvalget

På forsiden af Nordvestnyt 2. december 2020 aflives Multihuset på Havnen i

Kalundborg under overskriften “Efter nytår er det slut for ungdommens

Multihus”. Ole Glahn (B), formand for Kultur- og Fritidsudvalget udtaler bl.a., at han tror,

“at tiden er løbet fra ideen om at have et centralt samlingssted. I stedet har vi

brug for flere tilbud spredt ud over hele byen, så vi kommer de unges behov

bredt i møde”.

Al respekt for Ole Glahn, som er en rutineret politiker, men ved han egentlig

hvad de unge gerne vil have? Vi ved det nok heller ikke – men vi er da ret sikre på, at

de ikke ønsker sig ingenting!

Vi ved til gengæld, fra folk der arbejder med unge mennesker i Kalundborg, at

der er mangel på ungdomsrettet kultur og steder som anviser retning for unge

der har brug for det. Vi ved også, at unge spejler sig i andre unge, og kommer hvor

andre unge kommer, så vil vi være et attraktivt sted for f.eks. unge studerende, så skal vi

understøtte centralt beliggende steder til de unge.

Multihuset har været en kæmpe succes, med masser af store og små

arrangementer for de unge i mere end 10 år. I mange år med en fantastisk

ildsjæl og drivkraft til at understøtte de unge. Siden vedkommende stoppede, er

der sket organisatoriske ændringer – og det ser ud til at være manglende

prioritering af fortsat understøttelse af de unge, de nu har medført at man

konkluderer, at der ikke længere er et behov og ønske fra de unge til sådan et sted?

Men har man egentlig spurgt de unge om det? Har man oplyst om, at

kommunens lejemål ophører og efterspurgt forslag til hvad man så gør?

Vi ved det ikke – og det lader ikke til at være tilfældet – og det ligner lidt en

omgang gætværk omkring hvad de unge egentlig vil. I vores forslag til budgetforhandlingerne,

havde vi faktisk et forslag til etablering af et “uformelt” samlingssted for unge, således at de,

der ikke er interesserede i de organiserede foreninger samt i Ungdomsskolens tilbud også har sted.

Det nåede dog aldrig at komme på bordet i de relativt kortfattede forhandlinger.

Men vi håber, at Kultur og Fritidsudvalget får den her sag på bordet i januar som

nævnt i artiklen – dog ikke for at lukke Multihuset, men for at genrejseMultihuset som den ungdomsinstitution som vi mener Kalundborg har behov for.

Vi håber udvalget vil sætte en sådan proces i gang!