Alle borgere fortjener et godt liv

…. derfor skal alle borgere have de bedste muligheder…..
Kalundborg Kommune er på mange måder en rigtig god kommune – vi har bla. et blomstrende
erhvervsliv. Et blomstrende erhvervsliv har brug for dygtige medarbejdere, så det skal vi så gerne
kunne levere.
Men vi har også en del udfordringer – bla. har vi mange borgere på førtidspension og
sygedagpenge, hvilket der kan være mange og forskellige årsager til.
Én af årsagerne kan være, at vi har for mange der forlader folkeskolen uden at opnå karakteren 2 i
dansk og matematik, hvilket er adgangskravene til de fleste uddannelser – selv om vi faktisk
bruger flere penge end gennemsnittet på folkeskolerne. Men bruger vi dem bedst? Eller kan vi
faktisk sikre bedre læring for samme penge?
En anden årsag kan være, at vi som kommune ikke prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse
godt nok. Vi er faktisk den kommune der bruger 3. færrest penge på sundhedsfremme og
forebyggelse – og med de sundhedsprofiler som vi desværre også er der et vigtigt indsatsområde
her, som vi kan gøre noget ved – hvis vi vil… og hvis vi finder et flertal i kommunalbestyrelsen,
som vil det samme som os.
For mig at se, bør det være nogle af vores allervigtigste prioriteringer – at sørge for, at vores
borgere får de bedste muligheder. Ikke for at spare penge på sygedagpenge og førtidspensioner,
men fordi det vil give den enkelte borger og familie den bedste livskvalitet.
Derfor skal vi i de kommende år satse væsentligt mere på sundhedsfremme og forebyggelse samt
børnenes trivsel i daginstitutioner og skoler.
Kirsten Rask (A)
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg
Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland.

Fakta:                                    Hele landet index                              Kalundborg index
Sygedagpenge:                      100                                                        121,3
Førtidspensioner                    100                                                        166,6
Folkeskoler                             100                                                        110,3
Kalundborg bruger 3. færrest penge på sundhedsfremme og forebyggelse af 98 kommuner.