Uro i partiet- Pressemeddelelse udsendt af RRO. | Kære medlem Bestyrelsen har afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 2024 på baggrund af de skriverier, der har været i pressen de seneste 48 t

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Ekstraordinært Nyhedsbrev

Kære medlem
Bestyrelsen har afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 2024 på baggrund af de skriverier, der har været i pressen de seneste 48 timer.

Det er overskrifter som ”Lokal borgerkrig hos Socialdemokratiet bryder ud igen” (Sjællandske Nyheder)”, Socialdemokrater efterlyser ny spidskandidat”(TV-Kalundborg) og ”Socialdemokrater kræver spidskandidat skiftet ud” (Forsiden af Nordvestnyt).

Socialdemokratiet Raklev, Røsnæs og Omegn (RRO) valgte onsdag den 21. februar 2024 at udsende en pressemeddelelse, hvori de kommer med kritik mod vores gruppeformand Tina Beck-Nilsson. RRO vælger også at offentliggøre, hvem de godt kunne tænke sig at pege på som kommende spidskandidat til valget i 2025.

Grundet den kritik som RRO fremkommer med, har bestyrelsen brug for at komme med en redegørelse over forløbet og de beslutninger, der blev taget på valgnatten tilbage i 2020 for at nuancere kritikken.
Efter valgresultatet tilbage i november 2020 gik forhandlingerne i gang om en bred konstituering.

Martin Damm var forhandlingsleder og det, som Socialdemokratiet fik stillet i udsigt, var blandt andet 2 udvalgsformandsposter. Prisen for 2 formandsposter var et ubetinget ja til Martin Damms førte politik, uden at vi på forhånd kunne få indblik i politikken vi skulle føre sammen, kun hvis vi sagde jo til tilbuddet ville vi blive indviet i den politiske linje.

Socialdemokratiet kommer aldrig til at indgå aftaler med nogen, på den måde. Hvis vi skal arbejde sammen, skal vi også udarbejdet grundlaget for samarbejde sammen. Vi betragtede det som ”revolver metoder”. Derfor var det en enig bestyrelse, der sagde nej til tilbuddet på valgnatten.

De følgende dage, var der fortsat gang i forhandlingerne. Martin Damm ønskede en bred konstituering og ville gerne have Socialdemokratiet med. Resultatet kender I! Der blev oprettet et Unge – og Beskæftigelsesudvalg, som vi i øvrigt gik til valg på at få oprettet, hvor Tina Beck-Nilsson blev formand. Og vi fik indflydelse på retningen for den politik, der skulle føres.

RRO ønsker tydeligvis med deres pressemeddelelse at skabe fokus på skoleområdet. RRO mener, at der er gået vigtige muligheder tabt ved ikke at have sagt ja til de 2 udvalgsformandsposter, hvor vi ville være uvidende om den førte politik og om vi kunne stå inde for den politiske linje, som Martin Damm ønskede.

Dette er bestyrelsen uforstående overfor og bestyrelses undrer sig såre – da RROs valgte kandidat i kommunalbestyrelsen sidder som næstformand i Børn- og familieudvalget, hvor skoleområdet hører til!

RRO skriver også, at de er utilfredse med Tina Beck-Nilssons indsats i spidsen for kommunalgruppen.
Den utilfredshed kommer noget bag på både mig og fællesledelsens formand Kurt Jørgensen.
Vi deltager tit i kommunalgruppens møder, og her er der ikke på noget tidspunkt blevet rejst kritik af gruppeformanden. Det kommer fuldstændig bag på os begge.

Formanden for RRO, Anja Wuust Henriksen, mener også, at der ikke er rummelighed i partiet til at drøfte andre emner til posten som spidskandidat. Denne udtalelse undrer os og står uforstående overfor, idet RRO ikke på noget tidspunkt har ytret, over for fællesledelsen, at RRO ønskede denne dialog.

Vi har igennem de sidste 2 år forsøgt at være imødekommende, inkluderende og søgt fællesskab med RRO, men gang på gang er vi blevet afvist ved døren. Efter vores opfattelse ønsker RRO desværre ikke samarbejdet eller dialogen. Der har været foreslået fællesmøder med orientering om budgetter mm., men alt er blevet afslået af RRO.

Bestyrelsen har ikke på noget tidspunkt fundet anledning til at rejse intern kritik af Tina Beck-Nilssons virke som gruppeformand. Hun møder altid velforberedt op til møderne og byder konstruktivt ind. Tina har rigtig gode samarbejder med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen og bestyrelsens opfattelse er, at vi har stor indflydelse på kommunens udvikling. Det er både gruppeformandens og gruppens fortjeneste.

Tina har bestyrelsens fulde opbakning til at fortsætte det store arbejde.

På generalforsamlingen skal vi pege på vores bud på en spidskandidat, som efterfølgende skal vælges på fællesledelsens repræsentantskabsmøde.

I Socialdemokratiet i Kalundborg ønsker vi at se fremad og ikke mindst koncentrere os om de vigtige opgaver, der ligger foran os. Den første opgave, der ligger lige for, er at få Marianne Vind genvalgt til Europa Parlamentet. Det ærgrer os inderligt, at RRO’s udmeldinger forstyrrer de bestræbelser vi gør os, for at give Marianne det bedste fundament til at blive genvalgt, ved at få mange stemmer i Kalundborg.

På bestyrelsens vegne 

Formand 

Lars Kuhre Mortensen 

 

 

COLOURBOX45640005

Morgenmadsdebat

Sted: Ubby forsamlingshus  Tidspunkt: Lørdag den 2. marts, 9:30 til 11:30  Kom og hils på Torben Klitmøller Hollmann,
Læs mere
Kj4a1334mew (4)

Støt Mariannes valgkamp

Nu har du muligheden for at støtte Marianne Vinds valgkamp - Det er vigtigt at vi får valgt Marianne ind i EP. 
Læs mere