Kære medlem   Vi er snart ude af september, det kan mærkes både ved at det bliver tidligere mørkt og temperaturen er faldende om aftenen og natten. Det er ikke

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Nyhedsbrev Oktober 2022

Kære medlem

 

Vi er snart ude af september, det kan mærkes både ved at det bliver tidligere mørkt og temperaturen er faldende om aftenen og natten.

Det er ikke bare fra naturens side, at det er blevet mørkere, det er også tiden vi lever i. Vi går en hård vinter i møde, med stigende inflation, som er med til at sætte priser på dagligvare, el, varme og benzin på himmelflugt, gør det svært for mange. I sådanne tider er det vigtigt at vi rykker sammen, og hjælper hinanden.

Desværre ser det også ud til at krigen i Ukraine bliver langvarig. Putin er i færd med at mobilisere 300.000 soldater og det fyger med trusler mellem Rusland og vesten. Det er en højspændt situation verden befinder sig i.

Derfor virker det noget surrealistisk, at vi snart skal i gang med en valgkamp. I sådanne tider, er der brug for stabilitet og en stærk ledelse til at føre os trykt gennem usikre tider.

Planlægningen af valgkampen er i fuld gang. Der er mange frivillige, der har meldt sig til at hjælpe, det er vi dybt taknemlige for. Uden jeres hjælp, var der ingen valgkamp, og det er vigtigt at Kalundborg forsat er repræsenteret på Christiansborg, derfor skal vi have genvalgt Rasmus Horn Langhoff!

Den snarlige valgkamp har desværre også den effekt, at vores aktiviteter i efteråret 2022 begrænser sig til debatmødet med Marianne Vind og vores sildemøder.

På bestyrelsesmødet i september blev datoen til generalforsamlingen fastsat, sæt derfor kryds i kalenderen den 26. februar 2023 kl. 10.

I august sendte bestyrelsen et spørgeskema ud til jer medlemmer på mail, der er kommet 63 besvarelser, det er vi rigtig glade for. Besvarelserne vil vi fremadrettet bruge i arbejdet med aktivitetsplanen for 2023. Det bliver bestemt ikke sidste gang, at bestyrelsen sender spørgeskemaer ud. 

Jeg håber, at I tager godt imod det nye nyhedsbrev. Langt om længe, er der blevet åbnet for, at vi kan bruge samme platform som vores hjemmeside til vores nyhedsbreve. 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Mortensen 

Formand 

_______________________________________________________________________________________

 

Af: Tina Beck-Nilsson 

Gruppeformand, Viceborgmester 

Som I måske har set, så er der indgået budgetforlig i kommunen. Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er med i forliget.

Vi har haft nogle gode og meget konstruktive forhandlinger, hvor alle parter var interesserede i at nå et bredt forlig.

Der var en god stemning i forhandlingslokalet og gode diskussioner om de forskellige forslag undervejs. Vi har selvfølgelig ikke fået alt det vi gerne ville have, men i en forhandling skal alle have vilje til at bøje sig mod hinanden og det lykkedes i budgetforhandlingerne for 2023.

I lyset af en stram økonomi både i vores kommune og i landet og især på driftsområdet – det borgernærer, landende vi en budgetaftale, hvor der desværre ikke har været plads til de store investeringer i driften. Det havde vi gerne set, men det handler om det muliges kunst, når rammen er stram.

Der er en række områder, der kræver rigtig mange penge, områder der stiger eksplosivt både i vores kommune og på landsplan. Det handler især om voksespecialområdet. Det er et område, vi har postet mange penge i de seneste år og det kommer vi fortsat til at gøre, for der er flere borgere med behov og flere borgere med meget særlige behov, der i sagens natur også ofte er meget dyre, men nødvendige løsninger.

Vi har sat flere penge af til ældreområdet og flere penge til inklusionscentre og specialinstitutioner. Det er de store poster. Så har vi sat penge af til tidlige indsatser til børnene, kulturinitiativer for børn og ældre, vi har sat penge af til at indføre minimumsnormeringer og sat penge af til målretning af inklusionsmidler til skoler i tilsyn. Vi har i budgetaftalen aftalt, at vi skal have lavet en række analyser, så vi kan målrette investeringer i fremtidige budgetter.

Vi har sat penge af over de næste 4 år til anlægsinvesteringer bredt rundt i kommunen. Der er flere havneområder, der skal udvikles og udbygges, både i Kalundborg og Havnsø. Flere pladser og torve skal renoveres, i Svebølle og Kalundborg. Halbyggeriet i Høng skal færdiggøres med et springcenter.

Der skal kystsikres ved Reersø. Der skal renoveres atletikstadion i Munkesøen i Kalundborg. Der skal bygges to kunststofgræsbaner, en i Høng og en i Ubby. Derudover skal der bygges en svømmehal i Gørlev. Vi har sat penge af til renoveringer af blandt andet skoler de næste 4 år, og så har vi bestilt en analyse, der skal beskrive det reelle behov for renovering mm på vores velfærdsbygninger.

Der kan det godt vise sig, at 70 mio ikke forslår langt, men så har vi en analyse og kan langt bedre prioritere både antal kroner og rækkefølgen. Der er sat penge af til en række andre ting. I kan se hele budgettet via linket her Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune står sammen om budget 2023-2026

Budgettet 2. Behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 5. oktober. På sildemødet i november, vil jeg gå i flere detaljer og I er selvfølgelig velkomne til at komme og tage en debat om resultatet.

 

Mariannevind EU

Foredrag om Europas arbejdsmarked

Marianne Vind  - Sjællands europaparlamentariker besøger Høng.   ARRANGEMENTET ER AFLYST 
Læs mere
Carmen Billede

Carmen Curlers

Carmen Curlers - et krøllet erhvervs eventyr  Foredraget fortæller hele "tæt på sandheden" historien om Arne Bybjerg og Carmen Curlers Sted: Skolen på Herredsåsen...
Læs mere
IMG 2219

Sildemøde Oktober 2022

Læs mere