Kære medlemmer Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har indgået et bredt budgetforlig ikommunalbestyrelsen. Alle partier er med. Indledningsvis vil jeg sige,

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Budgetforlig 2024

Kære medlemmer


Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har indgået et bredt budgetforlig i
kommunalbestyrelsen. Alle partier er med.

Indledningsvis vil jeg sige, at vi i Kalundborg heldigvis er i en noget mere gunstig situation end
mange andre kommuner. Vi har ikke skullet gennemgå store sparerunder, for at få enderne til at nå
sammen. Vi har derfor mulighed for at understøtte de områder, der har brug for flere penge, fordi
der bliver flere, der har brug for hjælp. Det betyder, at vi bevarer det samme serviceniveau i
kommunen generelt. Det er vi glade for.

Det har været lange, men konstruktive og grundige forhandlinger, hvor vi er nået langt omkring i
vores forhandlinger. Det har bragt os et godt og konstruktivt sted hen, og vi nåede hinanden i et
budgetforlig.

Som altid i et forlig, så bøjer man sig jo mod hinanden. Det betyder, at der er noget vi virkelig er

glade for i budgetforliget, men andet vi nok ville have gjort anderledes, hvis vi havde alle
mandaterne :-). Sådan er det. Vi har i gruppen afvejet fordele og ulemper i forliget, og besluttede,
at der klart var flere fordele end ulemper, og derfor indgik vi budgetforlig.
Et par nedslag:

Børne/skoleområdet:
Vi er enige om, at de penge vi kan skrabe sammen, skal bruges på vores folkeskole. Den trænger til
et løft. Selvom det ikke er voldsomme midler, så er det alligevel en god indsprøjtning. Vi har
specifikt peget på, at midlerne skal have fokus på forebyggelse, trivsel og faglighed. Vi har flere
børn, der har behov for specialtilbud, de muligheder sikrer vi med flere penge.
Desuden sikrer vi, at sagsbehandlingen af sagerne på børneområdet styrkes.
Samlet set investerer vi knap 14 mio. på skole- og børneområdet.

Voksenspecialområdet:
Vi sikrer serviceniveauet ved at tilføre 14 mio. Der er flere, der har brug for forskellige indsatser og
derfor, er der brug for flere penge, blot for at bevare det serviceniveau vi har nu.

Ældre- og sundhedsområdet:
Som i resten af landet, bliver vi også i Kalundborg flere ældre, og dermed har vi behov for at tilføre
flere penge, for at bevare samme serviceniveau. Det er vi også lykkedes med at finde midler til.
Igennem flere år, har vi i Socialdemokratiet arbejdet for at indføre en handleplan for
hjerneskadeindsats. Nu har vi godkendt handleplanen, og derfor har vi også sat penge af i
budgettet, for at kunne gennemføre handleplanen. Ellers ville det bare have været pæne ord på et
stykke papir. Heldigvis var vi enige om i forligskredsen, at det skulle vi selvfølgelig sætte penge af til.


Desuden har vi øget udviklingspuljen med fokus på at bekæmpe ensomhed hos ældre.
I sidste års budget satte vi mange penge af til byggerier de kommende år, derfor er der ikke så
mange penge at gøre godt med i år. Men lidt er det da blevet til.

Nogle af de anlægsaktiviteter vi satte midler af til sidste år, har vist sig at være steget i pris. Så vi
har sat yderligere midler af til fx kunstgræsbane i Høng og Jerslev.
Vi skal udbygge vores vejnet i vores ny erhvervsområde i Kalundborg. Der er desuden et
spændende tiltag om naturgenskabelse, vi også har sat penge af til.


Til sildemødet den 7. oktober er budgettet på dagsordenen, så der vil jeg uddybe yderligere. Jeg
håber vi ses.

IMG 2219

Sildemøde

Ubby forsamlingshus 
Læs mere
Skovbillede

Sammen om Kalundborg

Vil du være med Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele f...
Læs mere